Discussion:
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΦΑΣΑΡΙΑΣ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ
(too old to reply)
Stazybο hοrn
2009-06-12 07:57:15 UTC
Permalink
Raw Message
Ευχαριστω προκαταβολικα!
Ομοιοπαθής. Τον πίνουμε απλώς...
--
() ascii ribbon campaign - against html e-mail & vCards
/\ - against proprietary attachments
Stazybο hοrn
2009-06-12 10:15:10 UTC
Permalink
Raw Message
Κατι θα υπαρχει δεν μπορει.
Σου μιλάω για το εσωτερικό του Γ, που για μας είναι ο ακάλυπτος.

Οι οικογένειες σε αναπαραγωγική ηλικία προς το παρόν, αντί για 4, είναι
8, προσφάτως μπήκε και μπασκέτα, στον τοίχο και τραντάζει όλο το κτίριο,
και οι μεγάλοι αποδεικνύονται χειρότεροι από τα πιτσιρίκια. Κι άντε
αυτοί θα το πάθουν το έμφραγμα και θα το κόψουν. Μωρά και πιτσιρίκια θα
έχει μόνιμα, αφού ο Ηρώδης έκανε μισή δουλειά.

Α, και φυσικά, οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν επαφή με τον
ακάλυπτο, γιατί βλέπουν μπροστά. Τους τρώμε στη μάπα μόνο εμείς που
θέλαμε τα διαμπερή διαμερίσματα...
--
() ascii ribbon campaign - against html e-mail & vCards
/\ - against proprietary attachments
maganas
2009-06-12 11:28:37 UTC
Permalink
Raw Message
Κατι θα υπαρχει δεν μπορει. Κοινοχρηστος χωρος δεν σημαινει οτι κανεις και οτι θες. Απο τη στιγμη που ειναι πολυκατοικια κανονικα θα επρεπε να θεωρειτε κατι σαν χωρος για μετακινησεις ή για προσωρινη παραμονη... οχι σαν παιδοτοπος. Ο χωρος ειναι και περιφραγμενος και δεν ειναι καμια αλανα που τυχαινει να ειναι μπροστα απο το κτιριο.
Κοντευω να τρελαθω. Ηδη μου ελλειψε ο χειμωνας. χεχε
Κάνε υπομονή όταν τα παιδιά μεγαλώσουν και θα δίνουν πανελλήνιες να
βάζεις τέρμα το στερεοφωνικό να τα ενοχλείς και εσύ.
Σοβαρά τώρα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Η Πάρτους με το μαλακό ή
άνοιξε πόλεμο. Ο πόλεμος έχει πάντα απώλειες.
The Freak
2009-06-12 12:08:50 UTC
Permalink
Raw Message
Post by maganas
Κάνε υπομονή όταν τα παιδιά μεγαλώσουν και θα δίνουν πανελλήνιες να
giati na perimenei? opote kanoun fasaria, autos na kanei megalyterh
fasaria. proteinw:

sepultura - rootskai

slayer - seasons in the abyssna paiksei autous tous diskous back to back kai den adeiasei o akalyptos
(kai h mish geitonia) na mhn me lene freak!!! bebaiws 8elei stereofwniko me
arxidia...
Giannis Gialamas
2009-06-12 13:14:07 UTC
Permalink
Raw Message
Êáêü ðñÜìá ï ðüëåìïò.

Áí åßíáé íá ðïëåìÞóåéò, êÜíôï óùóôÜ.

ÏèÜíïé÷ôåò ìðáëêïíüðïñôåò.
Ç ðéï öùíáêëïý ãêüìåíá ðïõ Ý÷åéò ãíùñßóåé.
Á÷áëßíùôï óåî.

Áí ãéá ôå÷íéêïýò ëüãïõò (ðáíôñåìÝíïò, Ý÷åéò åóý
ìéêñÜ ðáéäéÜ, äåí ìðïñåßò íá ôçí êÜíåéò íá öùíÜæåé
áñêåôÜ) äåí ìðïñåßò íá õëïðïéÞóåéò áõôü, íá óïõ
óõóôÞóåé ç÷ïóýóôçìá ï Öñéê êáé ðáßîå íôéâéíôé.

¶ìá îáíáäåéò ðáéäÜêé óôïí áêÜëõðôï, êÜíå áíáöïñÜ
óôçí ðñüíïéá ãéá ðáñáìÝëçóç áíçëßêïõ!

ÃéÜííçò
Post by The Freak
Post by The Freak
giati na perimenei? opote kanoun fasaria, autos na kanei
megalyterh
sepultura - roots
http://youtu.be/7Y-DibwjEn0
kai
slayer - seasons in the abyss
http://youtu.be/HMZWw--_0Pg
na paiksei autous tous diskous back to back kai den adeiasei o
akalyptos
(kai h mish geitonia) na mhn me lene freak!!! bebaiws 8elei
stereofwniko me
arxidia...
cybermanos
2009-06-12 15:09:40 UTC
Permalink
Raw Message
Για τον ακάλυπτο χώρο πληρώνεις φόρους. Κοίταξε το λογαριασμό της ΔΕΗ
και τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Δεν μπορεί να απαγορεύεται η
χρήση του ακάλυπτου για σκουπιδότοπος ή γαμιστρώνας και να επιτρέπεται
για παιδότοπος!!! Δεν μπορεί να γίνεται χρήση των χιλιοστών ιδιοκτησίας
σου στον ακάλυπτο (για τα οποία πληρώνεις φόρους) χωρίς την σύμφωνη
γνώμη σου, ούτε και να προσδιορίσουν μια περιοχή του σαν δική σου.

Κάνας Πολιτικός Μηχανικός ρε παιδιά!!!!!
Κατι θα υπαρχει δεν μπορει. Κοινοχρηστος χωρος δεν σημαινει οτι κανεις και οτι θες. Απο τη στιγμη που ειναι πολυκατοικια κανονικα θα επρεπε να θεωρειτε κατι σαν χωρος για μετακινησεις ή για προσωρινη παραμονη... οχι σαν παιδοτοπος. Ο χωρος ειναι και περιφραγμενος και δεν ειναι καμια αλανα που τυχαινει να ειναι μπροστα απο το κτιριο.
Κοντευω να τρελαθω. Ηδη μου ελλειψε ο χειμωνας. χεχε
Post by Stazybο hοrn
Ευχαριστω προκαταβολικα!
Ομοιοπαθής. Τον πίνουμε απλώς...
--
() ascii ribbon campaign - against html e-mail & vCards
/\ - against proprietary attachments
__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 4149 (20090611) __________
The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.com
elpinor
2009-06-12 16:39:41 UTC
Permalink
Raw Message
Post by cybermanos
Κάνας Πολιτικός Μηχανικός ρε παιδιά!!!!!
αφου ζητας Π.Μ. εγω να μην απαντησω :-)

ας δωσω ομως μερικα hint: κανονισμος πολυκατοικιας, καθορισμος κοινοχρηστου
στο Διαγραμμα Καλυψης, παραγωγη ντεσιμπελ .
--
... είμαι ακόμη εδώ
***@gotenet.gr


__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 4151 (20090612) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

part000.txt - is OK

http://www.eset.com
orck
2009-06-13 05:46:50 UTC
Permalink
Raw Message
èáíáôïò óôïõò ÐÌ :)
ÊÜíáò Ðïëéôéêüò Ìç÷áíéêüò ñå ðáéäéÜ!!!!!
áöïõ æçôáò Ð.Ì. åãù íá ìçí áðáíôçóù :-)
áò äùóù ïìùò ìåñéêá hint: êáíïíéóìïò ðïëõêáôïéêéáò, êáèïñéóìïò
êïéíï÷ñçóôïõ óôï Äéáãñáììá Êáëõøçò, ðáñáãùãç íôåóéìðåë .
--
... åßìáé áêüìç åäþ
__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus
signature database 4151 (20090612) __________
The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.
part000.txt - is OK
http://www.eset.com
elpinor
2009-06-13 06:30:39 UTC
Permalink
Raw Message
θανατος στους ΠΜ :)
υπερβάλλεις :-)
Αλλά ΠΜ ζήτησε, εγώ τι φταίω?
--
... είμαι ακόμη εδώ
***@gotenet.gr


__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 4152 (20090612) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

part000.txt - is OK

http://www.eset.com
gPeris
2009-06-13 07:27:51 UTC
Permalink
Raw Message
Ï ìüíïò ôñüðïò åßíáé íá á÷ñçóôåõôåß ï ÷þñïò ãéá êÜèå åßäïõò ðáéãíßäé. Äåí
ìðïñåß íá ãßíåé óå ìéá ìÝñá áðü ðéèáíÝò áíôéäñÜóåéò áëëÜ âÞìá âÞìá.
ð÷ óå ðåñßïäï áðïõóßáò ôùí ðáéêôþí ìå ôçí ðñüöáóç áñ÷éêÜ êÜðïéáò âëÜâçò âÜëå
Ýíá ìç÷Üíçìá íá óêÜøåé ãéá íá âñåß ôïí óùëÞíá ìå ôçí ,,, äéáññïÞ Þ ôï
êáëþäéü óïõ ðïõ êüðçêå êáé Üöçóå óêÜììá êáé ÷þìáôá óå üëç ôçí ðåñéï÷Þ.
Áí áõôü äåí ìðïñåß íá ãßíåé , ìÞðùò êÜðïéá äåíäñïöýôåõóç Þ ðáñêÜñéóìá
áõôïêéíÞôùí ìðïñåß íá ôïõò åìðïäßóåé.
Áí ôßðïôá áðü ôá ðáñáðÜíù äåí ãßíåôáé ãßíå ï êáêüò ôçò õðüèåóçò áëëÜ óôáèåñÜ
÷ùñßò õðáíá÷ùñÞóåéò ôïõò êñÜæåéò óõíÝ÷åéá ìÝ÷ñé íá äïõí üôé äåí áîßæåé íá
ìáëþíïõí êáé íá ôï ðåñéïñßóïõí Þ ôï óôáìáôÞóïõí.
maganas
2009-06-13 10:12:18 UTC
Permalink
Raw Message
έχεις παιδιά?
maganas
2009-06-13 10:13:10 UTC
Permalink
Raw Message
Καλημερα σε ολους!
Αντιμετωπιζω ενα προβλημα στην πολυκατοικια και θα ηθελα να με βοηθησετε.
Η πολυκατοικια αποτελειται απο δυο κτιρια, σε σχημα Γ με δυο εισοδους. Οπως καταλαβαινετε μπροστα υπαρχει κοινοχρηστος χωρος απ, οπου περνανε οι κατοικοι και τα αυτοκινητα της πολυκατοικιας. Επειδη ο χωρος αυτος ειναι σχετικα μεγαλος και ανοιχτος καποια αποφασισαν να τον κανουν πλατεια. Πιο συγκεκριμενα ειναι 4 οικογενειες που πλεον καθημερινα κατεβαινουν κατω με τα παιδια τους και παιζουν μπαλα, κανουν ποδηλατο και γενικως κανουν οτι θα εκαναν και σε μια παιδικη χαρα. Τυχαινει να μενω στον πρωτο οροφο και ολα αυτα γινονται απο κατω ακριβως. Κανοντας παρατηρηση αυτο που μου ειπαν ειναι οτι επειδη δεν ειναι ωρα κοινης ησυχιας μπορουν να κανουν οτι θελουν. Ο κανονισμος ειναι πολυ γενικος και απλα αναφερει οτι ο καθε κοινοχρηστος χωρος πρεπει να ειναι ελευθερος και οτι δεν μπορουν να μπουν πραγματα που θα κλεινουν το χωρο.
Η ερωτηση μου ειναι η εξης. Υπαρχει καποιος νομος-κωδικας που να λεει τι απαγορευεται μεσα σε μια πολυκατοικια?
Κοντευω να τρελαθω απο την φασαρια. Ουτε τηλεοραση δεν μπορεις να δεις.
Ευχαριστω προκαταβολικα!
έχεις παιδιά?
John Rotomano
2009-06-13 12:56:29 UTC
Permalink
Raw Message
Οχι. Αλλα αν ειχα θα τα πηγαινα σε μια παιδικη χαρα ή σε καμια πλατεια. Οχι κατω απο το σπιτι του αλλου. Σκεψου τωρα εκτος απο τους μεγαλους που μιλανε και ακουγονται 1 χιλ μακρια να εχεις και 6-10 πιτσιρικια να τσιριζουν να παιζουν μπαλα και να κανουν ποδηλατο διπλα απο το αυτοκινητο σου που ειναι σε γκαραζ υποτιθεται και φυσικα ακριβως κατω απο το διαμερισμα σου.
Θα διαφωνήσω μαζί σου,
από τη στιγμή που αγόρασες διαμέρισμα ισόγειο σε ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ, θα πρέπει
να συμβιβαστείς με την ιδέα ότι σε μια ΠΟΛΥ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ υπάρχουν και παιδιά.
Ειδάλλως ας αγόραζες μεζονέτα (στα βόρεια προάστια παρακαλώ και με κήπο).

Ίσως σου φαίνομαι σκληρός. Και εγώ σαν και εσένα σκεφτόμουν, μέχρι που
έγινα γονέας.
Όταν γίνεις κι εσύ θα μας καταλάβεις.
Stazybο hοrn
2009-06-13 13:27:18 UTC
Permalink
Raw Message
Post by John Rotomano
από τη στιγμή που αγόρασες διαμέρισμα ισόγειο σε ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ, θα πρέπει
να συμβιβαστείς με την ιδέα ότι σε μια ΠΟΛΥ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ υπάρχουν και παιδιά.
Ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λες ΠΡΕΠΕΙ να ισχύει*. Αν αγόραζες
ΜΟΝΟκατοικία, ας έκανες ό,τι γούσταρες και σου επέτρεπε ο νόμος, και
πάλι ως μέλος ενός οικισμού, κι όχι στα γκράβαρα απ' όπου μπορεί να
κατέβηκες...

Από τη στιγμή που είσαι σε ΠΟΛΥκατοικία ό,τι κάνεις θα πρέπει να το
σκέφτεσαι ως συνέπεια επί N φορές, αν όχι εκθετικά εις τη Ν-οστή δύναμη
(όπου Ν το πλήθος των διαμερισμάτων).

Γιατί το να είσαι εσύ ο ξύπνιος ή ο μάγκας που θα κάνει τη φασαρία, ή θα
παρκάρει τα πιτσιρίκια του στον ακάλυπτο για να απολαύσει αυτός την
ησυχία του στο διαμέρισμα από τη μπροστά πλευρά**, θα παρκάρει ένα μέτρο
έξω από το χώρο του στο γκαράζ για να χωρέσουν και 2 μηχανές στη
μοναδική θέση που δικαιούται, θα βγάλει την ψησταριά του, τα λάδια του,
αύριο τα χαλιά του για το καλοκαίρι, και τα παιδικά παιχνίδια και
ποδήλατα στον ακάλυπτο γιατί δεν χωράνε στο σπίτι του, δε δείχνει τίποτε
άλλο από το ότι είσαι ένα ΖΩΟ και μισό που κατέβηκε από τα γκράβαρα να
παραστήσει το κοινωνικό ΟΝ.

Αν 20, 30, 50 ένοικοι της πολυκατοικίας κάνουν το ίδιο, τότε ούτε να
παρκάρει ή να ξεπαρκάρει κανείς ακίνδυνα στο γκαράζ θα είναι δυνατόν, ο
ακάλυπτος θα είναι χαβούζα, και το υγειονομικό θα πρέπει να πιάσει
δουλειά χτες.

Το ό,τι αυτό δεν γίνεται οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι κάποιοι είναι
οι ΜΑΛΑΚΕΣ της υπόθεσης που ανέχονται τους... ξύπνιους.* Κι ακριβώς γι' αυτό σωστά φροντίζει -εν μέρει- ο νόμος. Για παράδειγμα
σου επιμερίζει έξοδα θέρμανσης κι ας είσαι κωλόφαρδος να είσαι σάντουιτς
ανάμεσα σε άλλα διαμερίσματα με λιγότερο σπάγκους ενοίκους, σε βάζει να
πληρώσεις το ίδιο ασανσέρ στον ίδιο όροφο είτε είσαι ο μοναχικός Βούδας,
είτε έχεις κάνει το διαμέρισμά σου κέντρο διερχομένων.


** αν ΔΕΝ ξέρεις τι να κάνεις με τα παιδιά σου εκτός από το να τα
παρκάρεις, ας ΜΗΝ τα έκανες, απλά αναπαράγεις το είδος σου, των
ΑΝΕΥΘΥΝΩΝ αύριο πολιτών*** Προφανώς το δεύτερο πρόσωπο στο οποίο γράφω δεν περιέχει καμία
προσωπική αιχμή. Πώς θα ήταν δυνατόν, άλλωστε για κάποιον που δεν γνωρίζω...
--
() ascii ribbon campaign - against html e-mail & vCards
/\ - against proprietary attachments
Stazybο hοrn
2009-06-13 13:38:40 UTC
Permalink
Raw Message
Για να το πω και με λιγότερα λόγια:

Μια ΠΟΛΥκατοικία ΔΕΝ είναι άθροιση πολλών ΜΟΝΟκατοικιών.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις -τόσο τα προβλεπόμενα από το νόμο, όσο
και τα άγραφα- από την επιλογή της ΠΟΛΥκατοικίας (δεν έχει σημασία αν η
επιλογή ήταν μονόδρομος ή όχι) είναι τελείως διαφορετικά από τη
μονοκατοικία.

Rule of thumb, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτό που είπα και πριν: προτού
κάνεις κάτι, το οποίο επειδή το κάνεις μόνο εσύ έχει συνέπεια σ, σκέψου
αν το να το κάνουν όλοι, οι n ένοικοι, θα ανεβάσει τη συνέπεια στο σ^n

βέβαια για να σκεφτείς, πρέπει να έχεις και μυαλό...


Και οι ίδιοι κανόνες ισχύουν και για τους οικισμούς μέσα στους οποίους
ζούμε. Και γι' αυτό ακριβώς είναι τα σκατά που είναι.
--
() ascii ribbon campaign - against html e-mail & vCards
/\ - against proprietary attachments
Maganas
2009-06-13 16:11:49 UTC
Permalink
Raw Message
stazybo cydle σας βρίσκω πολύ γερασμένους.
Έχω και εγώ κάτι κωλόγερους στην πολυκατοικία που βρίζουν τα παιδάκια
που παίζουν έλεος.
Έχετε ξεχάσει φαίνεται πότε είσαστε παιδιά και λέτε ότι μπούρδα σας
κατέβει στο κεφάλι. Τα παιδιά θέλουν χώρο πάει και τελείωσε και θα βγουν
έξω να παίξουν και να κάνουν φασαρία, και δεν έχουν ούτε αυτά πρόβλημα
ούτε οι γονείς τους. Τώρα cydle αφού δεν είσαι πατέρας σε δικαιολογώ,
όπως λέει και κινέζικη παροιμία όποιος είναι έξω από το χορό δεν ξέρει
ούτε τους στίχους του τραγουδιού. Βέβαια άμα κάνεις παιδιά θα αλλάξεις
και θα λες άλλα αλλά εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε.

Stazybo δεν ξέρω αν είσαι πατέρας αλλά αν είσαι δεν μας τα λες καθόλου
καλά. Τα δικά σου παιδιά δεν κάνουν φασαρία? Γύρω από τις παιδικές χαρές
που τα πας δεν μένουν άνθρωποι? Αυτοί μπορούν να ακούν τα παιδιά σου
νομίζεις?
Ζούμε σαν τα ζώα ο ένας πάνω στο άλλον αλλά τουλάχιστον το επιλέξαμε
εμείς, τα παιδιά δεν χρωστάνε τίποτα. Θα είναι ανεύθυνος ο γονιός αν δεν
προσέχει την ώρα κοινής ησυχίας αλλιώς ωτοασπίδες διπλά τζάμια και
aircondition ή τράβα στα προάστια όπως είπε rotomano.
Post by Stazybο hοrn
Μια ΠΟΛΥκατοικία ΔΕΝ είναι άθροιση πολλών ΜΟΝΟκατοικιών.
δεν κατάλαβα τι εννοείς αλλά για το που θα παρκάρει κανείς και που θα
πετάξει τα σκουπίδια υπάρχει νόμος, αλλά δεν υπάρχει κανένας νόμος
ευτυχώς που να απαγορεύει στα παιδιά να παίζουν στον ακάλυπτο σε ώρες
κοινής ανοχής.
Γιατί για ανοχή μιλάμε που πρέπει να δείξουμε όλοι όσοι μένουμε σε
πολυκατοικίες και ανεχόμαστε και μας ανέχονται. Και νομίζω ότι ο κάθε
φυσιολογικός άνθρωπος μπορεί να ανεχτεί το παιχνίδι των παιδιών.

Α και οι παιδικές χαρές δεν είναι τόπος υποχρεωτικής απασχόλησης των
παιδιών, τα παιδιά μπορούν να παίζουν όπου θέλουν ακόμα...
elpinor
2009-06-13 17:55:16 UTC
Permalink
Raw Message
αλλά δεν υπάρχει κανένας νόμος ευτυχώς που να απαγορεύει στα παιδιά να
παίζουν στον ακάλυπτο
Λαθος
σε ώρες κοινής ανοχής.
και λαθος

Ο νομος απαγορευει ΟΛΕΣ τις ωρες τις ημερας την παραγωγη θορυβου πανω απο
ορισμενα db.
O ΓΟΚ και ο κτιριοδομικος οριζουν σαφως τι επιτρεπεται και τι απαγορευεται
στην pilotis και τον ακαλυπτο μιας πολυκατοικιας.
Ο ακαλυπτος ΔΕΝ ειναι παιδικη χαρα, το διαμερισμα ΔΕΝ ειναι παιδοτοπος.
Και η μονιμη δικαιολογια των γονεων "παιδι ειναι" ΔΕΝ ειναι δικαιολογια.
--
... είμαι ακόμη εδώ
***@gotenet.gr


__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 4152 (20090612) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

part000.txt - is OK

http://www.eset.com
John Rotomano
2009-06-13 18:36:38 UTC
Permalink
Raw Message
Post by elpinor
Ο νομος απαγορευει ΟΛΕΣ τις ωρες τις ημερας την παραγωγη θορυβου πανω
απο ορισμενα db.
Αυτό ισχύει για τις οχλούσες δραστηριότητες και μόνο, όχι για παιδιά ή
ενήλικες που μιλούν ή παίζουν!
Post by elpinor
O ΓΟΚ και ο κτιριοδομικος οριζουν σαφως τι επιτρεπεται και τι
απαγορευεται στην pilotis και τον ακαλυπτο μιας πολυκατοικιας.
Ο ακαλυπτος ΔΕΝ ειναι παιδικη χαρα, το διαμερισμα ΔΕΝ ειναι παιδοτοπος.
Δεν έχω υπόψη μου κάποια σχετική απαγόρευση για τη χρήση των ακαλύπτων
από ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΟΝΤΑ. Εάν έχεις παρακαλώ να μας αναφέρεις τη σχετική
νομοθεσία. Εντωμεταξύ σου παραθέτω τη νομοθεσία περί κοινής ησυχίας. Σε
ένα φιλελεύθεροι κράτος ο,τιδήποτε δεν απαγορεύεται ρητώς, επιτρέπεται:


==================================================================


ΦΕΚ Β`15/1996 Αριθ. 1023/2/37-ια.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 3
Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας.Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 εδάφ. β`, στ` και 5 του Ν.
1481/1984 (Α` -152) "Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης", όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 15θO/1986 (Α` -
49) και το άρθρο 36 του Ν. 2168/1993 (Α` - 147).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Α.Ν. 445/1θ37 (Α` - 22) "Περί
τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί κινημστογράφων
διατάξεων".

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α` - 137)
"Κυβέρνηση και Κυβερνητικά `Οργανα", όπως προστέθηκε με το άρθρο 27
του Ν. 2081/1992 (Α` - 154).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας όσν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Αποσκοπώντας στην προστασίο της κοινής ησυχίας των πολιτών,
αποφασίζουμε:Αρθρο 1.

`Ωρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίος - Απαγορεύσεις.

1 . Οι ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας καθορίζονται ως
εξής:

α. Κστά τη θερινή περίοδο από 15.00` έως 17.30` και από 23.00` έως
07.00`.

β. Κατά τη χειμερινή περίοδο από 15.30` έως 17.30` και από 22.00` έως
07.30`.

2. Ως θερινή περίοδος, για την εφαρμογή της παρούσας, λογίζεται το
χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου και ως
χειμερινή το χρονικό διάστημα από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου.

3. Κατά τις ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας
απαγορεύονται:

α. Οι εργασίες ή άλλες δραστηριότητες που δημιουργούν θόρυβο. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, που δεν επιδέχονται
αναβολή, με ειδική αιτιολογημένη άδεια του διοικητή του οικείου
Αστυνομικού Τμήματος μπορεί να επιτραπεί η εκτέλεση εργασίας, ιδίως
κοινής ωφέλειας, που προκαλεί θόρυβο.

β. Η λειτουργίο κάθε μουσικού οργάνου ή συσκευής ραδιοφώνου,
μαγνητοφώνου ή τηλεοραση σε υψηλή ένταση, οι φωνασκίες, οι θωρυβώδεις
χοροί και κάθε άλλη θορυβώδης εκδήλωση σε κστοικίες ή άλλους ιδιωτικούς
χώρους.

γ. Τα τραγούδια, οι φωνασκίες, η χρήση μουσικών οργάνων, η
λειτουργία ραδιοφώνων, μαγνητοφώνων και τηλεοράσεων στους δρόμους,
πλστείες και δημόσιους γενικά χώρους κατοικημένων περιοχών, καθώς και
μέσα στα οχήματα μεταφοράς του κοινού.

δ. Τα θορυβώδη παίγνια σε καφενείο, σφαιριστήρια ή άλλα δημόσια
κέντρα, καθώς και οι φωνασκίες και συζητήσεις σε υψηλό τόνο των
θαμώνων των κέντρων αυτών.

ε. Οι θορυβώδεις συζητήσεις και διαπληκτισμοί σε σταθμούς αυτοκινήτων
(λεωφορείων, ΤΑΞΙ, κ.λ.π.), η φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων σε ή από
φορτηγά αυτοκίνητα, που δημιουργεί θόρυβο, καθώς και η θορυβώδης
λειτουργία της μηχανής τροχοφόρου, το οποίο είναι σε στάση.

στ. Η χρήση σειρήνων ή άλλων ηχητικών οργάνων ή συστημάτων ασφαλείας,
χωρις να συντρέχει λόγος έκτακτης ανάγκης, καθώς και η δοκιμαστική
λειτουργία αυτών.


Αρθρο 2.

Γενικές απαγορεύσεις και υποχρεώσεις.

1. Απαγορεύεται καθ` όλες τις ώρες του 24ώρου:

α. Το ποδόσφαιρο και άλλα παιχνίδια στους δρόμους, στις πλατείες και
γενικά στους κοινόχρηστους χώρους που προκαλούν θόρυβο.


"β. Η διαλάληση με τη χρήση μεγαφώνων ή άλλων ηχητικών οργάνων από
μικροπωλητές, εμπόρους και λοιπούς επαγγελματίες ή άλλα πρόσωπα που
ενεργούν για λογαριασμό αυτών των πωλου μένων ειδών, του επαγγέλματος ή
των παρεχομένων υπηρεσιών τους,καθώς και η μετα ίδια μέσα, αναγγελία
από οποιοδήποτε πρόσωπο περί της τελέσεως καλλιτεχνικών, θεατρικών ή
μουσικών παραστάσεων, θεαμάτων και λοιπών παρεμφερών εκδηλώσεων ή
επιδείξεων".

*** Το εδάφιο β` αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 ΑΔ 3Α/1998,
ΦΕΚ Β 761/24.7.1998.

γ. Η διαλάληση από τους διευθυντές και τους υπαλλήλους των
καταστημάτων των πωλουμένων ειδών ή των προσφερομένων υπηρεσιών, με
σκοπό την προσέλκυση πελστών με φωνές και εmκλήσεις. `Οταν διαπράττεται
παράβαση των ανωτέρω από υπαλλήλους, συνυπεύθυνοι είναι και οι
διευθυντές των κσταστημάτων.

2. Οι ιδιοκτήτες ή διευθυντές εργαστασίων, εργαστηρίων, δημοσίων
κέντρων και λοιπών επιχειρήσεων υποχρεούνται όπως, με μηχανικά ή άλλα
πρόσφορα τεχνικά μέσα (ηχομόνωση κ.λ.π.) περιστέλλουν στο ελάχιστο
δυνστό όριο το θόρυβο που προκαλείται από τη λειτουργία αυτών.

Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι ιδιοκτητες οικιών, άταν από τη
λειτουργία των εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού ή άλλων
μηχανημάτων προκαλείται θόρυβος, από τον οποίο διαταράσσεται η ησυχίο
των περιοίκων.

3. Οι κάτοικοι κατοικιδίων ζώων ή πτηνών υποχρεούνται όπως λαμβάνουν
κάθε πρόσφορο μέτρο, ώστε αυτά να μην διαταράσσουν με οποιοδήπστε τρόπο
την ησυχία των περιοίκων.

4. Οι αρμόδιοι για την τοποθέτηση ηλεκτρονικών ηχητικών συστημάτων
ασφαλείας σε ιδιωτικά και δημόσια οικηματα ή αυτοκίνητα υποχρεούνται
να τοποθετούν, ελέγχουν και ρυθμίζουν αυτά σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές τους, ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη λειτουργία τους.


Αρθρο 3.


Απαγορεύσεις σε δημόσια κέντρα.

"1. Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των
άρθρων 37, 38 και 39 της Αιβ 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β` 526),
καθώς και στις αμιγείς αίθουσες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών
παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων, καθώς και
στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων, χωρίς άδεια της αρμόδιας
αρχής. Επίσης στα ανωτέρω καταστήματα απαγορεύονται τα τραγούδια, οι
απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, καθώς, και η χρήση
ραδιοφώνων και τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας
των περιοίκων".

***Η παρ.1,η οποία είχε τροποποιηθεί με την ΑΔ 3Α/1998
(ΦΕΚ Β 761/1998),αντικαταστάθηκε ως άνω με την
υπ`αριθ.1010/12/4-γ/2001
Απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (Β 180)

2. `Αδεια λειτουργίος μουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν
διαταράσσεται η ησυχίο των περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η
διάρκεια, το είδος και ο αριθμός των μουσικών οργάνων, η θέση
τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που καθορίζεται από
την Υγειονομική Υπηρεσία.

3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00` ώρα τη χειμερινή
περίοδο και την 23.00` ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από
αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων
και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω καταικημένους χώ- ρους,
για τα κέντρα που λεττουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00` ώρα
και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00` ώρα,
με την προϋπόθεση ότι δεν δισταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.

4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων
πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε να δημιουργείται
ευχάριστη στμόσφαιρα στο κατάστημα.

5. Η άδεια λειτουργίος μουσικών οργάνων μπορεί να αφαιρείται
προσωρινά με απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, εφ` όσον διαπιστώνεται
παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής.

6. Επιτρέπεται στα καταστήματα πώλησης ειδών μουσικής η λειτουργία
μουσικών οργάνων στο βάθος του καταστήματος και σε χαμηλή ένταση κατά
τις ώρες λειτουργίας αυτών.


Αρθρο 4.

`Ωρες λειτουργίας Κινηματογράφων- Θεάτρων.

1. Απαγορεύεται η λειτουργία των κινηματογρόφων πέραν της 24.00`
ώρας, πλην των πόλεων Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Πάτρας, στις
οποίες μπορούν να λειτουργούν, κατ` ανώτατο όριο, μέ την 00.30` ώρο
κστά τη χειμερινή περίοδο και 00.45` ώρα κατά τη θερινή περίοδο.

2. Οι ώρες λειτουργίας των θεάτρων καθορίζονται από τις διατάξεις του
άρθρου 6 του Α.Ν. 446/1937 (ΦΕΚ Α` - 23) "Περί θεάτρων".

3. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η λειτουργία των μεγαφώνων σε
ένταση μεγαλύτερη από εκείνη που απαιτείται για την εξυπηρέτηση των
θεατών, σε καμία όμως περίπτωση δεν θα διαταράσσεται η κοινή ησυχία.


Αρθρο 5.
Κυρώσεις.

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 6 του Ν. 1481/1984, εφ` όσον από άλλη
διάταξη δεν τιμωρούνται βαρύτερα.


Αρθρο 6.

Καταργούμενες διατάξεις.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται κάθε άλλη Αστυνομική
Διάταξη που ρυθμίζει το ίδιο αντικείμενο.


Αρθρο 7.

Ισχύς.

Η παρούσα ισχύει στην περιοχή αρμοδιότητας Ελληνικής Αστυνομίας από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

(Εγκρίθηκε στις 8.1.1996 από τον Υπουργό Δημ.Τάξης)


Αθήνα, 8 Ιανούαρίου 1995

Ο Αρχηγός

Αντιστράτηγος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
jimpan
2009-06-13 19:55:13 UTC
Permalink
Raw Message
Áñèñï 2.
ÃåíéêÝò áðáãïñåýóåéò êáé õðï÷ñåþóåéò.
á. Ôï ðïäüóöáéñï êáé Üëëá ðáé÷íßäéá óôïõò äñüìïõò, óôéò ðëáôåßåò êáé
ãåíéêÜ óôïõò êïéíü÷ñçóôïõò ÷þñïõò ðïõ ðñïêáëïýí èüñõâï.
Áõôü ôé åííïåß;
The Freak
2009-06-13 21:06:44 UTC
Permalink
Raw Message
Post by John Rotomano
α. Το ποδόσφαιρο και άλλα παιχνίδια στους δρόμους, στις πλατείες και
γενικά στους κοινόχρηστους χώρους που προκαλούν θόρυβο.
Αυτό τι εννοεί;
jimpan, auto einai pou leme fatality. h gia osous den asxolountai me
videogames, set game match. nomizw oti syzhthsh teleiwnei edw.
Maganas
2009-06-13 19:01:09 UTC
Permalink
Raw Message
Post by elpinor
αλλά δεν υπάρχει κανένας νόμος ευτυχώς που να απαγορεύει στα παιδιά να
παίζουν στον ακάλυπτο
Λαθος
λάθος κάνεις εσύ φέρε μου τον νόμο που απαγορεύει σε κοινόχρηστο χώρο
ένα παιδί παίξει Φέρε μου το νόμο τώρα.
Post by elpinor
σε ώρες κοινής ανοχής.
και λαθος
Ο νομος απαγορευει ΟΛΕΣ τις ωρες τις ημερας την παραγωγη θορυβου πανω
απο ορισμενα db.
οπότε όταν χτίζεται μια πολυκατοικία είναι παράνομο?
Η ομόνοια όλη 12:00 το μεσημέρι είναι παράνομη?
Οι προεκλογικές εκστρατείες είναι παράνομες? (νταούλια μέρα μεσημέρι που
να μην μπορείς να σταθείς)
Οι ομιλίες των αρχηγών είναι παράνομες?
Το θέατρο βράχων που τυχαίνει να μένω δίπλα και όταν έχει τα παπαρίων
μας ζαλίζουν τα παπάρια μέχρι τις 3:00 και καθημερινά μέχρι τις 1:30
είναι παράνομο?

Αλλά τα παιδιά μου είναι παράνομα. Ρε δε γαμιέστε εσείς και οι νόμοι σας
(δεν είναι προσωπικό για εσένα το τελευταίο)

Μήπως θα έρθει ο αστυνόμος να μετρήσει πόσα ντεσιμπέλ βγάζει ένα
νεογέννητο όταν έχει κολικό? μη χέσω
Post by elpinor
O ΓΟΚ και ο κτιριοδομικος οριζουν σαφως τι επιτρεπεται και τι
απαγορευεται στην pilotis και τον ακαλυπτο μιας πολυκατοικιας.
βρες μου σε παρακαλώ την παράγραφο που απαγορεύει στα παιδιά να παίζουν
γιατί δεν τον έχω πρόχειρο.
Post by elpinor
Ο ακαλυπτος ΔΕΝ ειναι παιδικη χαρα, το διαμερισμα ΔΕΝ ειναι παιδοτοπος.
Και η μονιμη δικαιολογια των γονεων "παιδι ειναι" ΔΕΝ ειναι δικαιολογια.
από ότι φαίνεται ούτε εσύ έχεις παιδιά οπότε σε παρακαλώ μην κρίνεις τις
δικαιολογίες μας. Εγώ δεν πρόκειται να δώσω ναρκωτικά στα παιδιά μου για
να μην ενοχλούν εσένα ή κάποιον άλλον.

Αυτό που πρέπει να υπάρχει είναι ένας νόμος που να υποχρεώνει τους
κατασκευαστές να φτιάχνουν σωστά τα διαμερίσματα και να μην ακούγομαι
όταν κλάνω και αφού είσαι του χώρου και σε ενοχλεί η φασαρία αγωνίσου
για αυτό.


και επειδή το ζαλίσαμε να τελειώνουμε. Πολλοί νόμοι έχουν φτιαχτεί για
να υπάρχουν. Σε μία πολυκατοικία πρέπει να υπάρχει ανοχή σε κάποια
πράγματα για να μπορέσουν να συμβιώσουν οι άνθρωποι και κανένας νόμος
δεν μπορεί να κάνει κάτι για αυτό παρά μόνο η καλή θέληση. Τα παιδιά θα
παίζουν και θα κάνουν φασαρία και οι νορμαλ γονείς πίστεψε με κάνουν ότι
μπορούν. Ο φίλος λοιπόν cydle καλό είναι μιλήσει στους γονείς και να
ρίξει λίγο νερό στο κρασί του γιατί ότι άλλο και να κάνει θα το μετανιώσει.
elpinor
2009-06-13 20:36:19 UTC
Permalink
Raw Message
λάθος κάνεις εσύ φέρε μου τον νόμο που απαγορεύει σε κοινόχρηστο χώρο ένα
παιδί παίξει Φέρε μου το νόμο τώρα.
ο κοινοχρηστος χωρος ανηκει εξ ισου σε ολους τους ενοικους.
το να παιζουν τα παιδια σου εκει, χωρις την αδεια των συνιδιοκτητων ειναι
εξ' ισου παρανομο με το να τα στειλεις να παιξουν στο διαμερισμα του
γειτονα.
οπότε όταν χτίζεται μια πολυκατοικία είναι παράνομο?
εχει ειδικη αδεια
Η ομόνοια όλη 12:00 το μεσημέρι είναι παράνομη?
καλα, αυτο θα το προσπερασω :-)
Οι προεκλογικές εκστρατείες είναι παράνομες? (νταούλια μέρα μεσημέρι που
να μην μπορείς να σταθείς)
για δοκιμασε να κανεις καταγγελια και θα δεις ποτε θα κλεισουν
Οι ομιλίες των αρχηγών είναι παράνομες?
εχουν αδεια
Το θέατρο βράχων που τυχαίνει να μένω δίπλα και όταν έχει τα παπαρίων μας
ζαλίζουν τα παπάρια μέχρι τις 3:00 και καθημερινά μέχρι τις 1:30 είναι
παράνομο?
αν παω να μεινω διπλα σε μια παιδικη χαρα ή ενα σχολειο, δεν εχω δικαιωμα να
διαματυρηθω.
Επελεξα τον χωρο.
Αλλά τα παιδιά μου είναι παράνομα. Ρε δε γαμιέστε εσείς και οι νόμοι σας
(δεν είναι προσωπικό για εσένα το τελευταίο)
τα παιδια σου ειναι μια χαρα, εσυ δεν σεβεσαι τους συγκατοικους σου.
Μήπως θα έρθει ο αστυνόμος να μετρήσει πόσα ντεσιμπέλ βγάζει ένα
νεογέννητο όταν έχει κολικό? μη χέσω
βρες μου σε παρακαλώ την παράγραφο που απαγορεύει στα παιδιά να παίζουν
γιατί δεν τον έχω πρόχειρο.
ο ακαλυπτος & η pilotis δεν ειναι παιδοτοποι.
Ειναι χωροι διελευσης, σταθμευσης και πρασινου. Δεν εχουν προβλεφθει σαν
παιδοτοποι, δεν πληρουν τις προδιαγραφες και δεν μπορουν να χρησιμοποιηθουν
σαν τετοιοι.
Αποτελουν μερος των κοινοχρηστων (κοινοκτητων) χωρων μιας πολυκατοικιας.
Αν νομιζεις οτι τα παιδια σου μπορουν να παιζουν εκει, τοτε θα μπορουν να
παιζουν ποδοσφαιρο στο κλιμακοστασιο και η γυναικα σου να απλωνει την
μπουγαδα της στο ασανσερ.
Δεν υπερβαλλω ειναι ακριβως το ιδιο.
από ότι φαίνεται ούτε εσύ έχεις παιδιά οπότε σε παρακαλώ μην κρίνεις τις
δικαιολογίες μας. Εγώ δεν πρόκειται να δώσω ναρκωτικά στα παιδιά μου για
να μην ενοχλούν εσένα ή κάποιον άλλον.
Μεγαλωσα παιδι.
Και κολικους ειχε και ζωηρο ητανε.
Δεν ενοχλησε ομως ποτε κανεναν.
Αυτό που πρέπει να υπάρχει είναι ένας νόμος που να υποχρεώνει τους
κατασκευαστές να φτιάχνουν σωστά τα διαμερίσματα και να μην ακούγομαι όταν
κλάνω και αφού είσαι του χώρου και σε ενοχλεί η φασαρία αγωνίσου για αυτό.
Εμεις πληρωσαμε για να μονωσουμε πατωματα και παιδικο δωματιο, εσυ εισαι
προθυμος να το κανεις?
επισης αφηναμε τις δουλειες μας για να πηγαινουμε το παιδι σε παιδοτοπους,
οσο μακρυα και να ηταν για να παιξει, δεν το αμολαγαμε στον ακαλυπτο.
υπάρχουν. Σε μία πολυκατοικία πρέπει να υπάρχει ανοχή σε κάποια πράγματα
μια πολυκατοικια εχει κανονισμο συμβιωσης και κανεις δεν υποχρεουται να
ανεχτει οτιδηποτε περα απο αυτον.
οποιος δεν θελει να συμμορφωθει, να αγορασει μονοκατοικια.
--
... είμαι ακόμη εδώ
***@gotenet.gr


__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 4152 (20090612) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

part000.txt - is OK

http://www.eset.com
Theodore
2009-06-13 22:49:14 UTC
Permalink
Raw Message
Post by elpinor
λάθος κάνεις εσύ φέρε μου τον νόμο που απαγορεύει σε κοινόχρηστο χώρο ένα
παιδί παίξει Φέρε μου το νόμο τώρα.
ο κοινοχρηστος χωρος ανηκει εξ ισου σε ολους τους ενοικους.
το να παιζουν τα παιδια σου εκει, χωρις την αδεια των συνιδιοκτητων ειναι
εξ' ισου παρανομο με το να τα στειλεις να παιξουν στο διαμερισμα του
γειτονα.
μια πολυκατοικια εχει κανονισμο συμβιωσης και κανεις δεν υποχρεουται να
ανεχτει οτιδηποτε περα απο αυτον.
οποιος δεν θελει να συμμορφωθει, να αγορασει μονοκατοικια.
Δεν πρόκειται να βγάλεις άκρη ποτέ με τον Μαγκάνα και τους παρόμοιους.
Δεν έχει τη νοημοσύνη να καταλάβει αυτό που του λες. Ο άνθρωπός είναι
το τυπικό παράδειγμα ζωντόβολου που ευδοκιμεί στη χώρα τα τελευταία
χρόνια...
__________________
"Only the small secrets need to be protected. The big ones are kept secret by public incredulity".
Marshall McLuhan
Tom
2009-06-14 15:47:19 UTC
Permalink
Raw Message
Dhladh re paidia ti pisteuete oti einai to swsto afou diafonite me ton
Magana?
Epidh eimai kai ligo xazos kai den katalabainw!
a: Na mhn xreisimopoiountai katholou oi akalyptoi xwroi epidh etsi
exasfalizoume hsyxia???
b: Na xrhsimopoiountai alla sthn mouga opws kanoun oi fylakismenoi se
fylakes???

Na eisai sigouros oti an o cydle eixe paidia oxi mono den tha ton enoxlousan
oi fwnes
alla tha fwnaze pio dhnata apo olous kathe fora pou tha epeze mazi tous ston
akalypto!
Sto katw katw opws idios eipe den kanoun fasaria se wres koinhs hsyxias
Oi men prepei na mathoun na kanoun ligoterh fasaria kai ekeinos prepei na
mathei na dexetai kai ligh fasaria
diaforetika as mhn phgenan oute ekeinoi alla oute kai ekoinos se
polykatoikia!!

Basika o logos pou grafw auto to keimeno einai allos..
Apokaleses ton Magana zwntobolo giati?
Epidh sou thn eipe tote me thn karta apo to plaisio?
Kala ekane kai sou thn eipe!!
Trexate na ekmetaleuthte to lathos tou magaziou na tsimpisete thn kartoula
tzampa kai meta mas tsampounousate malakies gia dikaiomata katanalwth kai
paparies!
Xereis ti exw katalabei egw?? Oloi autoi pou thn psaxnoun me nomous kai
dikaiomata gia to paramikro problhmataki,einai autoi pou den sebontai kanena
kai tipota,einai oi klasikoi "kabatzomages" pou koitane monaxa thn parth
tous kai tipota allo!
Post by Theodore
Δεν πρόκειται να βγάλεις άκρη ποτέ με τον Μαγκάνα και τους παρόμοιους.
Δεν έχει τη νοημοσύνη να καταλάβει αυτό που του λες. Ο άνθρωπός είναι
το τυπικό παράδειγμα ζωντόβολου που ευδοκιμεί στη χώρα τα τελευταία
χρόνια...
__________________
"Only the small secrets need to be protected. The big ones are kept secret
by public incredulity".
Marshall McLuhan
Theodore
2009-06-15 18:45:10 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Tom
Dhladh re paidia ti pisteuete oti einai to swsto afou diafonite me ton
Magana?
Epidh eimai kai ligo xazos kai den katalabainw!
a: Na mhn xreisimopoiountai katholou oi akalyptoi xwroi epidh etsi
exasfalizoume hsyxia???
b: Na xrhsimopoiountai alla sthn mouga opws kanoun oi fylakismenoi se
fylakes???
Το c. Να χρησιμοποιούνται ως προορίζονται. Για μετακίνηση (και
προσωρινή παραμονή ίσως) προσώπων και αντικειμένων, για παρκάρισμα. Με
σεβασμός πάντα στους υπόλοιπους όρους του κανονισμού και τις ώρες
κοινής ησυχίας ασφαλώς Κατά πάσα πιθανότητα, ούτε παγκάκια είχε
προβλεφθεί να τοποθετηθούν, ούτε άδεια προς όλους τους ενοίκους να
κατεβάζουν πλαστικές καρέκλες και τραπέζια για να κάνουν κάθε μέρα
πικνικ ή να εγκαθιστούν μπασκέτες για να παίζουν μπάσκετ οι
κανακάρηδες.
Post by Tom
Na eisai sigouros oti an o cydle eixe paidia oxi mono den tha ton enoxlousan
oi fwnes
alla tha fwnaze pio dhnata apo olous kathe fora pou tha epeze mazi tous ston
akalypto!
Είμαι σίγουρος για αυτά που βλέπω και ζω. Είναι αδιάφορο το τι "θα"
έκανε ο καθένας βάσει υποθέσεων.
Post by Tom
Sto katw katw opws idios eipe den kanoun fasaria se wres koinhs hsyxias
Οι "ώρες κοινής ησυχίας" είναι τελικά παρεξηγημένη έννοια. Στις ώρες
κοινής ησυχίας απλά δεν κάνεις "κιχ". Αυτό δε σημαίνει ότι όλες τις
υπόλοιπες μπορεί ένας χώρος να γίνεται τρελλοκομείο. Υπάρχουν
συγκεκριμένα όρια ανοχής (και νομικά καθορισμένα) και αν και δεν
πρόκειται φυσικά να αρχίσουμε ...να συλλαμβάνουμε τα μωρά που
ουρλιάζουν επειδή βγάζουν δόντια, αυτό δε σημαίνει ότι δεν ξεκινάμε
από μια σύσταση στους γονείς τους (την οποία οφείλουν να σεβαστούν και
να συμμορφωθούν) για να μαζέψουν το κρεμασμένο στα κάγκελα "χαϊδεμένο"
πιτσιρίκι που για τους δικούς του λόγους (επειδή έτσι το έμαθαν οι
κάφροι γονείς του) θεωρεί ότι μπορεί να εκβιάζει τη γειτονιά
φωνάζοντας για το οτιδήποτε.
Post by Tom
Oi men prepei na mathoun na kanoun ligoterh fasaria kai ekeinos prepei na
mathei na dexetai kai ligh fasaria
diaforetika as mhn phgenan oute ekeinoi alla oute kai ekoinos se
polykatoikia!!
Δεν υπάρχει "λίγη φασαρία" και "πολλή φασαρία". Υπάρχουν μόνο
*συγκεκριμένες* επιτρεπόμενες χρήσεις στους κοινόχρηστους χώρους και
*συγκεκριμένα* επίπεδα επιτρέπομενου θορύβου. Δεν είναι δύσκολο να
φανταστούμε την εικόνα αυτού που περνάει ο cydle. Και σε πλατεία να
έμενα (εκτός του ότι θα γνώριζε εκ των προτέρων που αγοράζει σπίτι) θα
μεσολαβούσαν 15-20 μέτρα από το μπαλκόνι του.
Post by Tom
Basika o logos pou grafw auto to keimeno einai allos..
Apokaleses ton Magana zwntobolo giati?
Γιατί δε με έχει πείσει τόσα χρόνια, ότι υπερβαίνει αυτό το νοητικό
επίπεδο. Του ζωντόβολου. Από τα σχόλιά του θες, από τη νοοτροπία του
θες. Εϊναι αυτό που λέμε "χαρακτηριστικό δείγμα", "θολωμένου" μέσου
νεοέλληνα που δεν ξέρει τι του γίνεται... Δεν έχω πρόβλημα με τους
μικρόνοες. Έχω πρόβλημα με τους κουτοπόνηρους εξυπνάκηδες.
Post by Tom
Epidh sou thn eipe tote me thn karta apo to plaisio?
Kala ekane kai sou thn eipe!!
Trexate na ekmetaleuthte to lathos tou magaziou na tsimpisete thn kartoula
tzampa kai meta mas tsampounousate malakies gia dikaiomata katanalwth kai
paparies!
Xereis ti exw katalabei egw?? Oloi autoi pou thn psaxnoun me nomous kai
dikaiomata gia to paramikro problhmataki,einai autoi pou den sebontai kanena
kai tipota,einai oi klasikoi "kabatzomages" pou koitane monaxa thn parth
tous kai tipota allo!
Μου είναι αδιάφορο τι έχεις καταλάβει εσύ. Δεν έχω καμία ένδειξη ότι
διαφέρεις σε αντίληψη από τον Μαγκάνα εξάλλου. Το "επιχείρημα" άλλωστε
"kai meta mas tsampounousate malakies gia dikaiomata katanalwth kai
paparies" όταν από την άλλη μεριά παρατέθηκαν *συγκεκριμένα στοιχεία*
και συγκεκριμένοι νόμοι που παραβιάστηκαν, μιλάει από μόνο του.
__________________
"Only the small secrets need to be protected. The big ones are kept secret by public incredulity".
Marshall McLuhan
maganas
2009-06-16 04:18:58 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Theodore
Γιατί δε με έχει πείσει τόσα χρόνια, ότι υπερβαίνει αυτό το νοητικό
επίπεδο. Του ζωντόβολου. Από τα σχόλιά του θες, από τη νοοτροπία του
θες. Εϊναι αυτό που λέμε "χαρακτηριστικό δείγμα", "θολωμένου" μέσου
νεοέλληνα που δεν ξέρει τι του γίνεται... Δεν έχω πρόβλημα με τους
μικρόνοες. Έχω πρόβλημα με τους κουτοπόνηρους εξυπνάκηδες.
θεόδωρε έχεις δείξει ποιος είναι ο θολωμένος και κουτοπόνηρος όταν
έκλεβες το πλαίσιο και φώναζες και από πάνω. Αλλά είπαμε ο ευνουχισμός
είναι κακό πράγμα.
Maganas
2009-06-14 17:35:58 UTC
Permalink
Raw Message
Post by elpinor
ο κοινοχρηστος χωρος ανηκει εξ ισου σε ολους τους ενοικους.
το να παιζουν τα παιδια σου εκει, χωρις την αδεια των συνιδιοκτητων
ειναι εξ' ισου παρανομο με το να τα στειλεις να παιξουν στο διαμερισμα
του γειτονα.
άρα αν οι πιο πολλοί έχουν παιδιά και αποφασίσουν να παίζουν τα παιδιά
είναι εντάξη?
Post by elpinor
Post by Maganas
οπότε όταν χτίζεται μια πολυκατοικία είναι παράνομο?
εχει ειδικη αδεια
Ενοχλεί ή δεν ενοχλεί?
Post by elpinor
Post by Maganas
Η ομόνοια όλη 12:00 το μεσημέρι είναι παράνομη?
καλα, αυτο θα το προσπερασω :-)
¨Οτι μας συμφέρει το προσπερνάμε
Post by elpinor
Post by Maganas
Οι προεκλογικές εκστρατείες είναι παράνομες? (νταούλια μέρα μεσημέρι που
να μην μπορείς να σταθείς)
για δοκιμασε να κανεις καταγγελια και θα δεις ποτε θα κλεισουν
έχει κάνει ο πατέρας μου σε γνωστό τραμπούκο φίλο του theodore και
παραλίγο να μας καθαρίσουναι οικογενειακός.
Άστο elpinor
Post by elpinor
Post by Maganas
Οι ομιλίες των αρχηγών είναι παράνομες?
εχουν αδεια
Επαναλαμβάνω ενοχλούν ναι η όχι?
Post by elpinor
Post by Maganas
Το θέατρο βράχων που τυχαίνει να μένω δίπλα και όταν έχει τα παπαρίων μας
ζαλίζουν τα παπάρια μέχρι τις 3:00 και καθημερινά μέχρι τις 1:30 είναι
παράνομο?
αν παω να μεινω διπλα σε μια παιδικη χαρα ή ενα σχολειο, δεν εχω
δικαιωμα να διαματυρηθω.
Επελεξα τον χωρο.
όχι αγαπητή μου δεν είναι έτσι εγώ δεν ήξερα πριν μείνω εκεί ότι δεν
μπορώ το βράδυ να μιλήσω στο μπαλκόνι μου. οφείλουν να κάνουν κάτι.
Post by elpinor
Post by Maganas
Αλλά τα παιδιά μου είναι παράνομα. Ρε δε γαμιέστε εσείς και οι νόμοι σας
(δεν είναι προσωπικό για εσένα το τελευταίο)
τα παιδια σου ειναι μια χαρα, εσυ δεν σεβεσαι τους συγκατοικους σου.
Στην περίπτωση του cydle ενδεχομένως είναι έτσι. Αφού λοιπόν μεγάλωσες
παιδί θα ξέρεις ότι τα παιδιά κάνουν φασαρία. Αν είναι 1 κανει λιγότερο
2 πιο πολύ και δεν πάει λέγοντας.
Τώρα τα δικά μας παιδιά συνήθως δεν κάνουν φασαρία κάνουν των άλλων
χρυσός κανόνας.
Post by elpinor
Μεγαλωσα παιδι.
Και κολικους ειχε και ζωηρο ητανε.
Δεν ενοχλησε ομως ποτε κανεναν.
πάντα τα παιδιά των άλλων ενοχλούν δεν το ξέρεις
Δηλαδή για να καταλάβω το δικό σου το παιδί δεν πήρε ποτέ κάτι να το
κοπανάει στο πάτωμα στο σαλόνι και όχι στο μονωμένο υπνοδωμάτιο. Ή το
δικό σου το παιδί δεν έτρεχε σαν μουρλό μέσα στο σπιτι?
Θα τα πάω στο γιατρό κάποιο πρόβλημα θα έχουν τα δικά μου τότε.
Post by elpinor
Εμεις πληρωσαμε για να μονωσουμε πατωματα και παιδικο δωματιο, εσυ εισαι
προθυμος να το κανεις?
γιατί ποιος σου είπε ότι παίζουν στο δωμάτιο?
Post by elpinor
επισης αφηναμε τις δουλειες μας για να πηγαινουμε το παιδι σε
παιδοτοπους, οσο μακρυα και να ηταν για να παιξει, δεν το αμολαγαμε στον
ακαλυπτο.
Επίσης δεν είμαστε όλοι μηχανικοί ούτε έχουμε όλοι τα λεφτά να ξηλώσουμε
όλα τα πατώματα στο σπίτι που μόλις αγοράσαμε με δάνειο επειδή ο μαλάκας
που το έχτισε το έκανε σκατά.
Post by elpinor
Post by Maganas
υπάρχουν. Σε μία πολυκατοικία πρέπει να υπάρχει ανοχή σε κάποια πράγματα
μια πολυκατοικια εχει κανονισμο συμβιωσης και κανεις δεν υποχρεουται να
ανεχτει οτιδηποτε περα απο αυτον.
οποιος δεν θελει να συμμορφωθει, να αγορασει μονοκατοικια.
Μια πολυκατοικία πρέπει να έχει ανοχή στο λέω και στο ξαναλέω.
Στη περίπτωση του ξυλουργού τα πράγματα ήταν απλά, μπορεί να υπάρξουν
καταστάσεις που δεν αντιμετωπίζονται έτσι και δεν γίνεται να
αντιμετωπιστούν έτσι.
Σήμερα έχεις εσύ ένα πρόβλημα αύριο εγώ αύριο ο τρίτος. Αυτό που
χρειάζεται είναι καλή πίστη και συνεννόηση.


Και μακάρι τα παιδιά να μπορούν να παίζουν στους δρόμους ανενόχλητα όπως
κάναμε εμείς παιδιά και όχι κλεισμένα πίσω από κάγκελα.
elpinor
2009-06-14 22:21:49 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Maganas
άρα αν οι πιο πολλοί έχουν παιδιά και αποφασίσουν να παίζουν τα παιδιά
είναι εντάξη?
αρα αν οι πιο πολλοι αποφασισουν οτι θελουν να κανουν μπαρμπεκιου στο
κλιμακοστασιο εξω απο την πορτα σου ειναι ενταξει ?
Post by Maganas
Ενοχλεί ή δεν ενοχλεί?
συγκρινεις ανομοια πραγματα, και το ξερεις.
Post by Maganas
Post by elpinor
Post by Maganas
Η ομόνοια όλη 12:00 το μεσημέρι είναι παράνομη?
καλα, αυτο θα το προσπερασω :-)
¨Οτι μας συμφέρει το προσπερνάμε
σε καλο σου, τι σχεση εχει η Ομονοια με τον ακαλυπτο του σπιτιου σου?
Post by Maganas
Επαναλαμβάνω ενοχλούν ναι η όχι?
ξανα-μανα συγκρινεις ανομοια πραγματα.
Post by Maganas
όχι αγαπητή μου δεν είναι έτσι εγώ δεν ήξερα πριν μείνω εκεί ότι δεν μπορώ
το βράδυ να μιλήσω στο μπαλκόνι μου. οφείλουν να κάνουν κάτι.
αν το θεατρο υπηρχε οταν πηγες, εκανες κακη ερευνα αγορας, αν εγινε μετα
επρεπε να διαμαρτυρηθεις πριν παρει αδεια λειτουργιας.
Post by Maganas
Στην περίπτωση του cydle ενδεχομένως είναι έτσι. Αφού λοιπόν μεγάλωσες
παιδί θα ξέρεις ότι τα παιδιά κάνουν φασαρία. Αν είναι 1 κανει λιγότερο 2
πιο πολύ και δεν πάει λέγοντας.
Τώρα τα δικά μας παιδιά συνήθως δεν κάνουν φασαρία κάνουν των άλλων
χρυσός κανόνας.
τα παιδια κανουν ο,τι τους επιτρεπεις να κανουν.
Post by Maganas
πάντα τα παιδιά των άλλων ενοχλούν δεν το ξέρεις
και η φασαρια ενοχλει, οποιος και αν την κανει.
Post by Maganas
Δηλαδή για να καταλάβω το δικό σου το παιδί δεν πήρε ποτέ κάτι να το
κοπανάει στο πάτωμα στο σαλόνι και όχι στο μονωμένο υπνοδωμάτιο. Ή το δικό
σου το παιδί δεν έτρεχε σαν μουρλό μέσα στο σπιτι?
ποτε και ποτε.
τρεχαλα στην παιδικη χαρα, κοπανηματα στο δωματιο του, ξυλο στο καρατε.
Post by Maganas
Θα τα πάω στο γιατρό κάποιο πρόβλημα θα έχουν τα δικά μου τότε.
δεν εχουν μαθει τον χρυσο κανονα που λεει :
στο σπιτι, δεν τρεχουμε, δεν φωναζουμε, δεν παιζουμε με μπαλες.
Υπαρχουν τα παιχνιδια "του μεσα", "της παιδικης χαρας", "του γυμναστηριου"
και "της γιαγιας" (που εχει μονοκατοικια).
τα παιδια τα εκπαιδευεις οπως ακριβως και τα κουταβια.
Η αγελη εχει αρχηγο και κανονες που εφαρμοζουν ολοι.
Post by Maganas
γιατί ποιος σου είπε ότι παίζουν στο δωμάτιο?
σωστα παιζουν στον ακαλυπτο και ζαλιζουν τους γειτονες.
Post by Maganas
Επίσης δεν είμαστε όλοι μηχανικοί ούτε έχουμε όλοι τα λεφτά να ξηλώσουμε
όλα τα πατώματα στο σπίτι που μόλις αγοράσαμε με δάνειο επειδή ο μαλάκας
που το έχτισε το έκανε σκατά.
οταν τα καναμε ολα αυτα, δεν ειχαμε φραγκο τσακιστο, και το σπιτι ηταν
νοικιασμενο.
απλα επιλεξαμε την πνευματικη μας ηρεμια και πληρωσαμε το κοστος που
απαιτουσε.
δεν ενοχλουσαμε και δεν μας ενοχλουσε κανεις.
Οσο για τον μαλακα που το εχτισε, υπολογιζε σε ανθρωπινα οντα με
φυσιολογικες δραστηριοτητες και οχι κοπαδι αλογων που ποδοβολαει στις
πλαγιες.
Post by Maganas
Μια πολυκατοικία πρέπει να έχει ανοχή στο λέω και στο ξαναλέω.
μια πολυκατοικια εχει κανονισμο, που πρεπει να γινεται σεβαστος απο ολους.
Post by Maganas
Σήμερα έχεις εσύ ένα πρόβλημα αύριο εγώ αύριο ο τρίτος. Αυτό που
χρειάζεται είναι καλή πίστη και συνεννόηση.
ο κωλικος του βρεφους, ενα παρτι, τα γενεθλια ειναι προσκαιρο προβλημα, τα
παιδια που παιζουν στον ακαλυπτο δεν ειναι.
Ειναι κακη ανατροφη και ελλειψη σεβασμου των γονεων στους συγκατοικους τους.
Post by Maganas
Και μακάρι τα παιδιά να μπορούν να παίζουν στους δρόμους ανενόχλητα όπως
κάναμε εμείς παιδιά και όχι κλεισμένα πίσω από κάγκελα.
εδω, μαζι σου.....
--
... είμαι ακόμη εδώ
***@gotenet.gr


__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 4153 (20090613) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

part000.txt - is OK

http://www.eset.com
The Freak
2009-06-14 23:02:53 UTC
Permalink
Raw Message
Post by elpinor
αρα αν οι πιο πολλοι αποφασισουν οτι θελουν να κανουν μπαρμπεκιου στο
κλιμακοστασιο εξω απο την πορτα σου ειναι ενταξει ?
ama fame tzampa nai!
elpinor
2009-06-15 07:47:10 UTC
Permalink
Raw Message
Post by The Freak
ama fame tzampa nai!
καλα, εσυ εισαι εκτος συναγωνισμου :-))
--
... είμαι ακόμη εδώ
***@gotenet.gr


__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 4153 (20090613) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

part000.txt - is OK

http://www.eset.com
Dimitris M
2009-06-15 07:59:01 UTC
Permalink
Raw Message
Ìá åßíáé ìç÷áíéêüò êáé ç äïõëåéÜ ôïõ åßíáé íá âñßóêåé ëýóåéò ;-)
--
Dimitris M ***@ath.forthnet.gr
áöáéñÝóôå ôá äýï ôáö ðñéí ôï ðáðÜêé áðï ôçí äéåýèõíóç
Post by The Freak
ama fame tzampa nai!
êáëá, åóõ åéóáé åêôïò óõíáãùíéóìïõ :-))
elpinor
2009-06-15 17:53:21 UTC
Permalink
Raw Message
Μα είναι μηχανικός και η δουλειά του είναι να βρίσκει λύσεις ;-)
αν είναι έτσι, πάσο :-)
--
... είμαι ακόμη εδώ
***@gotenet.gr


__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 4156 (20090615) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

part000.txt - is OK

http://www.eset.com
zaicos
2009-06-15 18:11:58 UTC
Permalink
Raw Message
Post by elpinor
Μα είναι μηχανικός και η δουλειά του είναι να βρίσκει λύσεις ;-)
αν είναι έτσι, πάσο :-)
mh gelas, o Mhtsos mallon ennoei oti eseis oi "Kalatrabes" dhmioyrgeite
ta problhmata kai oi mhxanikoi kaloyntai na ta lysoyn ;-)

xo,xo,xo..
--
...always on the road...
elpinor
2009-06-15 20:46:41 UTC
Permalink
Raw Message
mh gelas, o Mhtsos mallon ennoei oti eseis oi "Kalatrabes" dhmioyrgeite ta
problhmata kai oi mhxanikoi kaloyntai na ta lysoyn ;-)
xo,xo,xo..
1. Μην με συγκρινεις με τον ακατονομαστο, εχω προβλημα με την αισθητικη του.
2. Αν τα προβληματα προκυπτουν μεσα απο δημιουργια, καλοδεχουμενα.
3. Θα γελαω μεχρι να πεθανω.
--
... είμαι ακόμη εδώ
***@gotenet.gr


__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 4156 (20090615) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

part000.txt - is OK

http://www.eset.com
cybermanos
2009-06-16 01:36:16 UTC
Permalink
Raw Message
Πρόσεξε πως μιλάς για τον γαμπρό του "αθάνατου" Σάμαρανκ! :-P (βλέπεις,
δεν είπα όνομα!!! )

Προπαντός μη ξεχνάς ότι δεν είναι (ταπεινά) σκέπαστρα, όπως αρχικά έλεγε
η μελέτη, προϋπολογισμού γύρω στα 130.000.000, αλλά έργα τέχνης αξίας
350.000.000. Οπότε κανόνισε να σου αρέσουν τα σκατολογήματα που μας
έφτιαξε, γιατί θα σε λένε αμόρφωτη.

Άσε που μπορεί να σε πούνε και ΚΝίτισσα. :-D
Post by elpinor
1. Μην με συγκρινεις με τον ακατονομαστο, εχω προβλημα με την
αισθητικη του.
elpinor
2009-06-16 10:27:01 UTC
Permalink
Raw Message
Post by cybermanos
Πρόσεξε πως μιλάς για τον γαμπρό του "αθάνατου" Σάμαρανκ! :-P (βλέπεις,
δεν είπα όνομα!!! )
σιγα μην τον φοβηθω, κι αυτον και τον πεθερο του και τους "κουλτουριαρηδες"
θαυμαστες του.
Post by cybermanos
Προπαντός μη ξεχνάς ότι δεν είναι (ταπεινά) σκέπαστρα, όπως αρχικά έλεγε η
μελέτη, προϋπολογισμού γύρω στα 130.000.000, αλλά έργα τέχνης αξίας
350.000.000. Οπότε κανόνισε να σου αρέσουν τα σκατολογήματα που μας
έφτιαξε, γιατί θα σε λένε αμόρφωτη.
χα!
(zaikos παλι γελαω, λες να ειναι σοβαρο?)

εργα τεχνης τα παλιοσιδερα!
δεν τολμησαν να με πουν αμορφωτη οταν εκανα κοτζαμαν εργασια που εβγαζε τον
"πολυ" Le Corbusier αχρηστο οταν ημουν φοιτητρια, θα τολμησουν τωρα?
Και ηταν Ιστορια Τεχνης και πηρα και 10ρακι :-)
Post by cybermanos
¶σε που μπορεί να σε πούνε και ΚΝίτισσα. :-D
Τοσα και τοσα μ' εχουν πει, το ΚΝιτισσα θα με πειραξει ?
(το τελευταιο ηταν καταδοτρια της Πολεοδομιας :-ΡΡΡΡ)

Εναν τιτλο μονο αποδεχομαι, και αυτο μου τον εχουν δωσει τα μαστορια στο
γιαπι.
Εχω να κανω επιβλεψη 10 χρονια και ακομη με παιρνουν τηλεφωνο με το κλασσικο
πια :
"Μαστορα, δεν μπορω να συννενοηθω με τον μηχανικο μου. Να σου φερω απο κει
τα σχεδια να μου πεις πως θα το κανουμε?"

Τελικα μονο ο μεσαιωνας/αναγεννηση μου ταιριαζουν σαν εποχες. Γενηθηκα αργα
γμτ :-(
--
... είμαι ακόμη εδώ
***@gotenet.gr


__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 4158 (20090616) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

part000.txt - is OK

http://www.eset.com
Michael
2009-06-16 10:53:08 UTC
Permalink
Raw Message
Post by elpinor
Και ηταν Ιστορια Τεχνης και πηρα και 10ρακι :-)
Τελικά μήπως είσαι καλλιτέχνης; :-p
elpinor
2009-06-16 11:24:42 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Michael
Τελικά μήπως είσαι καλλιτέχνης; :-p
μια αρχιτεκτόνισσα του συρμού είμαι, αλλά έχω άποψη, τις γνώσεις να την
τεκμηριώσω και το θάρρος να την λέω ακόμη και αν πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα.
--
... είμαι ακόμη εδώ
***@gotenet.gr


__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 4158 (20090616) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

part000.txt - is OK

http://www.eset.com
Dimitris M
2009-06-16 11:26:07 UTC
Permalink
Raw Message
äåí ôïëìçóáí íá ìå ðïõí áìïñöùôç ïôáí åêáíá êïôæáìáí åñãáóéá ðïõ åâãáæå
ôïí "ðïëõ" Le Corbusier á÷ñçóôï ïôáí çìïõí öïéôçôñéá, èá ôïëìçóïõí ôùñá?
Êáé çôáí Éóôïñéá Ôå÷íçò êáé ðçñá êáé 10ñáêé :-)
Ùðá! ÌÞðùò ìðïñþ íá ôï Ý÷ù óå Ýíá áíôßãñáöï íá ôï ÷áñßóù óôïí ößëï ìïõ ôïí
ÐáíôåëÞ;
--
Dimitris M ***@ath.forthnet.gr
áöáéñÝóôå ôá äýï ôáö ðñéí ôï ðáðÜêé áðï ôçí äéåýèõíóç
cybermanos
2009-06-16 12:54:36 UTC
Permalink
Raw Message
Post by elpinor
εργα τεχνης τα παλιοσιδερα!
Αλήθεια στο λέω. Σαν έργα τέχνης μας τα πούλησε. Άλλο τώρα αν τα
χαρακτήρισαν έτσι για να βγάλουν σε λογαριασμούς του εξωτερικού μερικά
εκατομμύρια.

http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=1124630&publDate=27/1/2002
Post by elpinor
"Μαστορα, δεν μπορω να συννενοηθω με τον μηχανικο μου. Να σου φερω απο
κει τα σχεδια να μου πεις πως θα το κανουμε?"
Μα πάντα η προοδευτική διανόηση ήταν στο πλευρό της εργατικής τάξης. :-D
elpinor
2009-06-21 17:15:01 UTC
Permalink
Raw Message
Αλήθεια στο λέω. Σαν έργα τέχνης μας τα πούλησε. ¶λλο τώρα αν τα
χαρακτήρισαν έτσι για να βγάλουν σε λογαριασμούς του εξωτερικού μερικά
εκατομμύρια.
μην νομιζεις οτι οι δικοι μας χρεωνουν λιγοτερο τις δουλειες τους.
ακουω κατι τρελα νουμερα στην πιατσα.
Μα πάντα η προοδευτική διανόηση ήταν στο πλευρό της εργατικής τάξης. :-D
καλα, ηρεμησε....
για λουτροκαμπινεδες και τζακια μιλαμε, οχι για τον Παρθενωνα :-)
--
... είμαι ακόμη εδώ
***@gotenet.gr


__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 4174 (20090620) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

part000.txt - is OK

http://www.eset.com
Giannis Hio
2009-06-16 22:57:49 UTC
Permalink
Raw Message
Óõìöùíþ óå üëá üóá ëåò.Å÷ù 2 ðáéäéÜ ôá ïðïßá êáôåâáßíïõí êáé ðáßæïõí óôçí
ðõëùôÞ . ÊÜðïéåò ìÝñåò ôá ðáù óôï ðÜñêï áëëÜ áõôü ëüãù äïõëåéÜò äåí åßíáé
êÜèå ìÝñá åöéêôü.Óôçí áñ÷Þ åßíáé 3-4 ðáéäÜêéá êáé ðáßæïõí ó÷åôéêÜ Þóõ÷á.Óå
ëßãï ìáæåýåôáé üëç ç ãåéôïíéÜ áêüìá êáé áðï áñêåôÜ óôåíÜ ðáñáðÝñá êáé
ãßíåôáé ìéá öáóáñßá áóóýëçðôç.Áöïý áêüìá êáé ìÝíá ôïí ßäéï ðïõ êáé ôá äéêÜ
ìïõ ðáßæïõí êÜôù ìå åíï÷ëåß.Ãéá íá ìçí ìéëÞóïõìå ãéá æçìéÝò óôá áõôïêßíçôá
êáé óêïõðßäéá áðï ðáôáôÜêéá êáé ÷õìïýò.
Êáé êÜèå ìÝñá Ýñ÷ïíôáé ìüíï óôçí óôçí äéêéÜ ìáò ðïëõêáôïéêßá ãéáôß ïé Üëëïé
õðïôßèåôáé äåí Ý÷ïõí ìåãÜëç ðõëùôÞ êáé êÜèïíôáé Þóõ÷á óôï ìðáëêüíé ôïõò
ãéáôß âáñéïýíôáé íá ôá ðÜíå íá ðáßîïõíå.Íïìßæù ðñÝðåé íá õðÜñ÷ïõí üñéá êáé
óåâáóìüò óôïí Üëëï.ÅîÜëëïõ ôï üôé êÜíáìå ðáéäéÜ äåí óçìáßíåé üôé ðñÝðåé íá
ôá ìåãáëþóåé êáé ï Üëëïò ìáæß ìáò.ÁõôÜ ôá ëÝù óáí ðáôÝñáò êáé ïýôå êùëüãåñïò
åßìáé ïýôå ðáñÜîåíïò.Ç åëåõèåñßá ç äéêéÜ ìáò óôáìáôÜåé åêåß ðïõ áñ÷ßæåé ôïõ
äéðëáíïý ìáò.
ëÜèïò êÜíåéò åóý öÝñå ìïõ ôïí íüìï ðïõ áðáãïñåýåé óå êïéíü÷ñçóôï ÷þñï Ýíá
ðáéäß ðáßîåé ÖÝñå ìïõ ôï íüìï ôþñá.
ï êïéíï÷ñçóôïò ÷ùñïò áíçêåé åî éóïõ óå ïëïõò ôïõò åíïéêïõò.
ôï íá ðáéæïõí ôá ðáéäéá óïõ åêåé, ÷ùñéò ôçí áäåéá ôùí óõíéäéïêôçôùí åéíáé
åî' éóïõ ðáñáíïìï ìå ôï íá ôá óôåéëåéò íá ðáéîïõí óôï äéáìåñéóìá ôïõ
ãåéôïíá.
ïðüôå üôáí ÷ôßæåôáé ìéá ðïëõêáôïéêßá åßíáé ðáñÜíïìï?
å÷åé åéäéêç áäåéá
Ç ïìüíïéá üëç 12:00 ôï ìåóçìÝñé åßíáé ðáñÜíïìç?
êáëá, áõôï èá ôï ðñïóðåñáóù :-)
Ïé ðñïåêëïãéêÝò åêóôñáôåßåò åßíáé ðáñÜíïìåò? (íôáïýëéá ìÝñá ìåóçìÝñé ðïõ
íá ìçí ìðïñåßò íá óôáèåßò)
ãéá äïêéìáóå íá êáíåéò êáôáããåëéá êáé èá äåéò ðïôå èá êëåéóïõí
Ïé ïìéëßåò ôùí áñ÷çãþí åßíáé ðáñÜíïìåò?
å÷ïõí áäåéá
Ôï èÝáôñï âñÜ÷ùí ðïõ ôõ÷áßíåé íá ìÝíù äßðëá êáé üôáí Ý÷åé ôá ðáðáñßùí ìáò
æáëßæïõí ôá ðáðÜñéá ìÝ÷ñé ôéò 3:00 êáé êáèçìåñéíÜ ìÝ÷ñé ôéò 1:30 åßíáé
ðáñÜíïìï?
áí ðáù íá ìåéíù äéðëá óå ìéá ðáéäéêç ÷áñá Þ åíá ó÷ïëåéï, äåí å÷ù äéêáéùìá
íá äéáìáôõñçèù.
Åðåëåîá ôïí ÷ùñï.
ÁëëÜ ôá ðáéäéÜ ìïõ åßíáé ðáñÜíïìá. Ñå äå ãáìéÝóôå åóåßò êáé ïé íüìïé óáò
(äåí åßíáé ðñïóùðéêü ãéá åóÝíá ôï ôåëåõôáßï)
ôá ðáéäéá óïõ åéíáé ìéá ÷áñá, åóõ äåí óåâåóáé ôïõò óõãêáôïéêïõò óïõ.
ÌÞðùò èá Ýñèåé ï áóôõíüìïò íá ìåôñÞóåé ðüóá íôåóéìðÝë âãÜæåé Ýíá
íåïãÝííçôï üôáí Ý÷åé êïëéêü? ìç ÷Ýóù
âñåò ìïõ óå ðáñáêáëþ ôçí ðáñÜãñáöï ðïõ áðáãïñåýåé óôá ðáéäéÜ íá ðáßæïõí
ãéáôß äåí ôïí Ý÷ù ðñü÷åéñï.
ï áêáëõðôïò & ç pilotis äåí åéíáé ðáéäïôïðïé.
Åéíáé ÷ùñïé äéåëåõóçò, óôáèìåõóçò êáé ðñáóéíïõ. Äåí å÷ïõí ðñïâëåöèåé óáí
ðáéäïôïðïé, äåí ðëçñïõí ôéò ðñïäéáãñáöåò êáé äåí ìðïñïõí íá
÷ñçóéìïðïéçèïõí óáí ôåôïéïé.
Áðïôåëïõí ìåñïò ôùí êïéíï÷ñçóôùí (êïéíïêôçôùí) ÷ùñùí ìéáò ðïëõêáôïéêéáò.
Áí íïìéæåéò ïôé ôá ðáéäéá óïõ ìðïñïõí íá ðáéæïõí åêåé, ôïôå èá ìðïñïõí íá
ðáéæïõí ðïäïóöáéñï óôï êëéìáêïóôáóéï êáé ç ãõíáéêá óïõ íá áðëùíåé ôçí
ìðïõãáäá ôçò óôï áóáíóåñ.
Äåí õðåñâáëëù åéíáé áêñéâùò ôï éäéï.
áðü üôé öáßíåôáé ïýôå åóý Ý÷åéò ðáéäéÜ ïðüôå óå ðáñáêáëþ ìçí êñßíåéò ôéò
äéêáéïëïãßåò ìáò. Åãþ äåí ðñüêåéôáé íá äþóù íáñêùôéêÜ óôá ðáéäéÜ ìïõ ãéá
íá ìçí åíï÷ëïýí åóÝíá Þ êÜðïéïí Üëëïí.
Ìåãáëùóá ðáéäé.
Êáé êïëéêïõò åé÷å êáé æùçñï çôáíå.
Äåí åíï÷ëçóå ïìùò ðïôå êáíåíáí.
Áõôü ðïõ ðñÝðåé íá õðÜñ÷åé åßíáé Ýíáò íüìïò ðïõ íá õðï÷ñåþíåé ôïõò
êáôáóêåõáóôÝò íá öôéÜ÷íïõí óùóôÜ ôá äéáìåñßóìáôá êáé íá ìçí áêïýãïìáé
üôáí
êëÜíù êáé áöïý åßóáé ôïõ ÷þñïõ êáé óå åíï÷ëåß ç öáóáñßá áãùíßóïõ ãéá
áõôü.
Åìåéò ðëçñùóáìå ãéá íá ìïíùóïõìå ðáôùìáôá êáé ðáéäéêï äùìáôéï, åóõ åéóáé
ðñïèõìïò íá ôï êáíåéò?
åðéóçò áöçíáìå ôéò äïõëåéåò ìáò ãéá íá ðçãáéíïõìå ôï ðáéäé óå ðáéäïôïðïõò,
ïóï ìáêñõá êáé íá çôáí ãéá íá ðáéîåé, äåí ôï áìïëáãáìå óôïí áêáëõðôï.
õðÜñ÷ïõí. Óå ìßá ðïëõêáôïéêßá ðñÝðåé íá õðÜñ÷åé áíï÷Þ óå êÜðïéá ðñÜãìáôá
ìéá ðïëõêáôïéêéá å÷åé êáíïíéóìï óõìâéùóçò êáé êáíåéò äåí õðï÷ñåïõôáé íá
áíå÷ôåé ïôéäçðïôå ðåñá áðï áõôïí.
ïðïéïò äåí èåëåé íá óõììïñöùèåé, íá áãïñáóåé ìïíïêáôïéêéá.
--
... åßìáé áêüìç åäþ
__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus
signature database 4152 (20090612) __________
The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.
part000.txt - is OK
http://www.eset.com
The Freak
2009-06-13 21:08:51 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Maganas
μπορούν. Ο φίλος λοιπόν cydle καλό είναι μιλήσει στους γονείς και να
ρίξει λίγο νερό στο κρασί του γιατί ότι άλλο και να κάνει θα το μετανιώσει.
egw pantws pisteuw oti thn kalyterh lysh edwse o gperis. xhmika h
radiernerga apoblhta ston akalypto 8a lysoun to 8ema dia pantws.
elpinor
2009-06-13 22:12:08 UTC
Permalink
Raw Message
Στη συγκεκριμενη περιπτωση τυχαινει να ειναι γονεις με παιδια. Σε αλλη
περιπτωση θα μπορουσα να ειμαι εγω που ειμαι τρελος και θελω να παιζω 5χ5
στον ακαλυπτο και παραλληλα να ακουω sepultura και να γκαριζω κι ολας.
ή ο αγαπημενος μου γειτονας του απεναντι ρετιρε που μετετρεψε την βεραντα
του σε κανονικο ξυλουργειο, το οποιο δουλευε 9-2 το πρωι και 5-9 το
απογευμα.
Ολη μερα καθε μερα επι 1 μηνα. Δεν εκανε ανακαινιση, απλα μαστορευε για να
περναει η ωρα του. Πρωτα του το ειπα ευγενικα, μετα εκανα καταγγελια στο
τμημα και μετα παρελαβε την εξωδικη διαμαρτυρια (μαζι με μια πληρη καταγραφη
ολων των πολεοδομικων παραβασεςω που ειχε στο διαμερισμα του).
Τωρα ζουμε και παλι σε εναν ησυχο δρομο της Πλ. Αμερικης και οχι διπλα σε
μηχανουργειο της Πειραιως.
--
... είμαι ακόμη εδώ
***@gotenet.gr


__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 4152 (20090612) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

part000.txt - is OK

http://www.eset.com
Stazybο hοrn
2009-06-13 22:14:02 UTC
Permalink
Raw Message
Σου απαντησε ο elpinor.
*Η* elpinor είναι η αρχιτεκτόνισσά μας...
--
() ascii ribbon campaign - against html e-mail & vCards
/\ - against proprietary attachments
cydle
2009-06-13 22:57:53 UTC
Permalink
Raw Message
Σορρυ :))
Post by Stazybο hοrn
Σου απαντησε ο elpinor.
*Η* elpinor είναι η αρχιτεκτόνισσά μας...
--
() ascii ribbon campaign - against html e-mail & vCards
/\ - against proprietary attachments
__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 4152 (20090612) __________
The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.
http://www.
eliasf
2009-06-13 18:16:13 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Maganas
Γιατί για ανοχή μιλάμε που πρέπει να δείξουμε όλοι όσοι μένουμε σε
πολυκατοικίες και ανεχόμαστε και μας ανέχονται.
Η ανοχή δεν πρέπει να είναι μονόπλευρη. Όσο ανέχεται ο ένας τη φασαρία του
άλλου, θα πρέπει και ο άλλος να ανέχεται την επιθυμία του πρώτου για ησυχία.
Είναι ακριβώς όπως και με το κάπνισμα.
Post by Maganas
Και νομίζω ότι ο κάθε φυσιολογικός άνθρωπος μπορεί να ανεχτεί το παιχνίδι
των παιδιών.
Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο, ούτε και όλα τα παιδιά κάνουν την ίδια
φασαρία. Εμένα για παράδειγμα οι γονείς μου πάντα μου έλεγαν "Σσσσ!!!" όταν
έκανα φασαρία, οπότε έμαθα να μην ουρλιάζω σαν να με βιάζουν όταν έπαιζα.
Αλλά, όπως έλεγε και η γιαγιά μου: "το σκυλάκι σου και το παιδάκι σου, όπως
τα μάθεις [θα γίνουν]".
Stazybο hοrn
2009-06-13 20:03:46 UTC
Permalink
Raw Message
Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο...
Ηλία μου, τώρα, ότι είναι νόμιμον είναι και ηθικόν...
--
() ascii ribbon campaign - against html e-mail & vCards
/\ - against proprietary attachments
orck
2009-06-13 19:57:56 UTC
Permalink
Raw Message
eliasf, ôï èåùñù âéáóìï ôçò øõ÷çò ôïõ ðáéäéïõ íá ôïõò êáíåéò ÓÓÓÓ ïôáí
ðáéæåé
äåí áíáöåñïìáé óå ùñåò êïéíçò çóõ÷éáò åêåé ôï ëïãéêï åéíáé ï ãïíåáò íá
ðñïóðáèçóåé íá ôï êñáôçóåé ïóï ðéï çóõ÷ï ãéíåôáé
ïôáí ïìùò ðáò óôçí ðáéäéêç ÷áñá ÐÑÅÐÅÉ íá êáíåé èïñõâï
ôïóï óêáôá åéíáé ç êïéíùíéá ìáò ðïõ ðñïóðáèïõìå íá áðïóôåéñùóïõìå ôá ðáéäéá
ìáò íá ôá êáíïõìå åôïéìá íá ìðïõíå óôïí èïëï ôïõ êáèùóðñåðéóìïõ

elpinor, áíáöåñåéò ïôé ôï äéáìåñéóìá äåí åéíáé ðáéäïôïðïò, äçëáäç èåò íá ìáò
ðåéò ïôé åðåéäç äåí ôï áíáöåñåé ï ÃÏÊ ôá ðáéäéá áðáãïñåõïíôáé íá ðáéæïõí óôá
äéáìåñéóìáôá ðïõ æïõíå;
áõôï öáíôáæïìáé ðáåé ìå ôçí ëïãéêç ïôé åáí óïõ êáåé ìéá ëáìðá óôï óðéôé óïõ
èá ðñåðåé íá ðåñéìåíåéò íá åñèåé ï ðéóôïðïéçìåíïò çëåêôñïëïãïò íá óïõ ôçí
áëëáîåé ìå 50? ôçí åðéóêåøç, åáí ôçí áëëáîåéò ìïíïò óïõ åéóáé ðáñáíïìïò
Ãéáôß ãéá áíï÷Þ ìéëÜìå ðïõ ðñÝðåé íá äåßîïõìå üëïé üóïé ìÝíïõìå óå
ðïëõêáôïéêßåò êáé áíå÷üìáóôå êáé ìáò áíÝ÷ïíôáé.
Ç áíï÷Þ äåí ðñÝðåé íá åßíáé ìïíüðëåõñç. Œóï áíÝ÷åôáé ï Ýíáò ôç öáóáñßá ôïõ
Üëëïõ, èá ðñÝðåé êáé ï Üëëïò íá áíÝ÷åôáé ôçí åðéèõìßá ôïõ ðñþôïõ ãéá
çóõ÷ßá. Åßíáé áêñéâþò üðùò êáé ìå ôï êÜðíéóìá.
Êáé íïìßæù üôé ï êÜèå öõóéïëïãéêüò Üíèñùðïò ìðïñåß íá áíå÷ôåß ôï ðáé÷íßäé
ôùí ðáéäéþí.
Äåí åßíáé üëïé ïé Üíèñùðïé ôï ßäéï, ïýôå êáé üëá ôá ðáéäéÜ êÜíïõí ôçí ßäéá
öáóáñßá. ÅìÝíá ãéá ðáñÜäåéãìá ïé ãïíåßò ìïõ ðÜíôá ìïõ Ýëåãáí "Óóóó!!!"
üôáí Ýêáíá öáóáñßá, ïðüôå Ýìáèá íá ìçí ïõñëéÜæù óáí íá ìå âéÜæïõí üôáí
Ýðáéæá. ÁëëÜ, üðùò Ýëåãå êáé ç ãéáãéÜ ìïõ: "ôï óêõëÜêé óïõ êáé ôï ðáéäÜêé
óïõ, üðùò ôá ìÜèåéò [èá ãßíïõí]".
eliasf
2009-06-13 20:33:25 UTC
Permalink
Raw Message
eliasf, το θεωρω βιασμο της ψυχης του παιδιου να τους κανεις ΣΣΣΣ οταν
παιζει
Συμφωνώ απολύτως. Αν δεν αφήνεις το παιδί σου να εκφραστεί ελεύθερα όταν
είναι μικρό, δεν θα μάθει ποτέ να μιλάει και να φέρεται σωστά όταν
μεγαλώσει. Αλλά βλέπεις είναι δύσκολο για έναν γονιό να δώσει σωστές βάσεις
σε ένα παιδί. Οι περισσότεροι είναι ή του ύψους ή του βάθους. Από τη μια
έχεις ανθρώπους που μόνιμα αποστομώνουν τα παιδιά, κάνοντάς τα μουρόχαυλα,
και από την άλλη εκείνους που τα ξαμολάνε χωρίς να τους εξηγούν ότι υπάρχουν
και άλλοι στον κόσμο εκτός από τον εαυτό τους. Όπως πάντα, το σωστό είναι
κάπου στη μέση.
elpinor
2009-06-13 20:41:54 UTC
Permalink
Raw Message
elpinor, αναφερεις οτι το διαμερισμα δεν ειναι παιδοτοπος, δηλαδη θες να
μας πεις οτι επειδη δεν το αναφερει ο ΓΟΚ τα παιδια απαγορευονται να
παιζουν στα διαμερισματα που ζουνε;
μπορουν να παιζουν οσο θελουν, αρκει να μην ενοχλουν τους διπλα και τους απο
κατω.
και με τον ορο ενοχληση (για να μην πεσετε να με φατε ολοι) δεν εννοω κατι
περιεργους που ακουνε απο κατω το κουταλακι που ανακατευεις τον καφε σου.
εννοω, οτι δεν μπορουν να παιζουν κυνηγητο, ποδοσφαιρο ή μπασκετ μεσα σ' ενα
διαμερισμα.
αυτο φανταζομαι παει με την λογικη οτι εαν σου καει μια λαμπα στο σπιτι
σου θα πρεπει να περιμενεις να ερθει ο πιστοποιημενος ηλεκτρολογος να σου
την αλλαξει με 50? την επισκεψη, εαν την αλλαξεις μονος σου εισαι
παρανομος
καλα τωρα το τραβηξες απο τα μαλλια :-)
--
... είμαι ακόμη εδώ
***@gotenet.gr


__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 4152 (20090612) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

part000.txt - is OK

http://www.eset.com
The Freak
2009-06-13 21:02:37 UTC
Permalink
Raw Message
οταν ομως πας στην παιδικη χαρα ΠΡΕΠΕΙ να κανει θορυβο
allo paidikh xara kai allo akalyptos.
elpinor, αναφερεις οτι το διαμερισμα δεν ειναι παιδοτοπος, δηλαδη θες να μας
πεις οτι επειδη δεν το αναφερει ο ΓΟΚ τα παιδια απαγορευονται να παιζουν στα
διαμερισματα που ζουνε;
den apagoreutai, alla prepei na ginetai etsi wste na mhn enoxlei tous
geitones. kai auto den exei na kanei mono me ta paidia kai ta paixnidia
tous, alla me to otidhpote kanei kaneis sto diamerisma tou...

anyway den mporw na katalabw pou exoun kollhsei kapoioi. ola auta einai
profanh...
Michael
2009-06-14 08:30:41 UTC
Permalink
Raw Message
eliasf, το θεωρω βιασμο της ψυχης του παιδιου να τους κανεις ΣΣΣΣ οταν
παιζει
δεν αναφερομαι σε ωρες κοινης ησυχιας εκει το λογικο ειναι ο γονεας να
προσπαθησει να το κρατησει οσο πιο ησυχο γινεται
οταν ομως πας στην παιδικη χαρα ΠΡΕΠΕΙ να κανει θορυβο
Υπάρχει μια απόσταση ανάμεσα στο παίζω και φωνάζω πότε-πότε, και ανάμεσα
στο παίζω και τσιρίζω διαρκώς χωρίς λόγο.
τοσο σκατα ειναι η κοινωνια μας που προσπαθουμε να αποστειρωσουμε τα παιδια
μας να τα κανουμε ετοιμα να μπουνε στον θολο του καθωσπρεπισμου
Mε την ίδια λογική μπορεί να σου πει κάποιος ότι αν δεν διδάξεις στα
παιδιά σου μια στοιχειώδη αυτοσυγκράτηση, αύριο θα γίνουν χούλιγκανς των
γηπέδων.

Kάποιο μέτρο είναι το ζητούμενο τελικά.
Stazybο hοrn
2009-06-13 20:10:46 UTC
Permalink
Raw Message
Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο...
eliasf, τώρα, ότι είναι νόμιμον είναι και ηθικόν...
--
() ascii ribbon campaign - against html e-mail & vCards
/\ - against proprietary attachments
Theodore
2009-06-13 22:56:12 UTC
Permalink
Raw Message
Post by eliasf
Αλλά, όπως έλεγε και η γιαγιά μου: "το σκυλάκι σου και το παιδάκι σου, όπως
τα μάθεις [θα γίνουν]".
Το πρόβλημα ξεκινάει και τελειώνει στο ότι η συγκεκριμένη κατηγορία
δυστυχώς διατηρεί ακόμα την ικανότητα να αναπαράγεται. Είναι στα
γονίδια. Όταν ο πατέρας είναι ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ, δε θα γλυτώσει το παιδί.
Ευτυχώς όμως όλο και πιο δύσκολα. Προνοεί η φύση βλέπεις...
__________________
"Only the small secrets need to be protected. The big ones are kept secret by public incredulity".
Marshall McLuhan
Maganas
2009-06-14 18:44:22 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Theodore
Post by eliasf
Αλλά, όπως έλεγε και η γιαγιά μου: "το σκυλάκι σου και το παιδάκι σου, όπως
τα μάθεις [θα γίνουν]".
Το πρόβλημα ξεκινάει και τελειώνει στο ότι η συγκεκριμένη κατηγορία
δυστυχώς διατηρεί ακόμα την ικανότητα να αναπαράγεται. Είναι στα
γονίδια. Όταν ο πατέρας είναι ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ, δε θα γλυτώσει το παιδί.
Ευτυχώς όμως όλο και πιο δύσκολα. Προνοεί η φύση βλέπεις...
__________________
"Only the small secrets need to be protected. The big ones are kept secret by public incredulity".
Marshall McLuhan
ελπίζω να καταλαβαίνεις γιατί δεν πρέπει να κάνεις παιδιά.
cybermanos
2009-06-14 20:41:40 UTC
Permalink
Raw Message
Φίλε μου φυσικά και η ανατροφή παίζει το ρόλο της, αλλά εδώ μιλούμε για
το στοιχειώδες δικαίωμα να ορίζει την ιδιοκτησία του ο άνθρωπος όπως
νομίζει. Τα χιλιοστά ιδιοκτησίας του στον κοινόχρηστο ΔΕΝ θέλει να τα
διαθέσει για παιδότοπο. Είναι δικαίωμά του και μπορεί να το διεκδικήσει
(νομίζω). Γιατί απαγορεύεται να βάλεις κλιματιστικό στο φωταγωγό π.χ.;
Γιατί απαγορεύεται να απλώνεις ρούχα ΕΞΩ από το μπαλκόνι σου; Γιατί
απαγορεύεται να τινάζεις τα χαλιά σου ΕΞΩ από το μπαλκόνι σου; Γιατί
απαγορεύεται να κλείσεις (χτίσεις) την ανοιχτή θέση στάθμευσης στην
πιλοτή ή αλλού στον ακάλυπτο χώρο; Έτσι και δεν μπορείς να μετατρέψεις
σε παιδότοπο τον ακάλυπτο.

Η (γαμ..νη) η αγία ιδιοκτησία είναι η βάση του πολιτικού μας συστήματος.
Γι αυτό και ο δικαστής αποφασίζει για την υπεράσπιση του δικαιώματος
στην ιδιοκτησία. Γι αυτό και απαγορεύεται η αλλαγή χρήσης του ακάλυπτου.
Η σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ορίζει τι είναι ιδιωτικό και τι
κοινόχρηστο και δεν είναι κοινόχρηστο οτιδήποτε αλλάζει τη χρήση του
ακάλυπτου. Η αρχή της ομοφωνίας που λέγαμε; Ε, εδώ παραβιάζεται
κατάφωρα. Όχι ότι η ομοφωνία νομιμοποιεί τη αλλαγή χρήσης του ακάλυπτου,
αλλά τουλάχιστον δεν παραβιάζεται το δικαίωμά σου.

Φυσικά και το "σσσσσσσ" βοηθά, αλλά προϋποθέτει την αναγνώριση, από την
πλευρά του γονιού του παιδιού, του δικαιώματός σου στην ησυχία.

Δεν είμαι Πολιτικός Μηχανικός ούτε δικηγόρος, απλά, έτσι κατανοώ εγώ την
συγκατοίκηση.
Post by eliasf
Post by Maganas
Γιατί για ανοχή μιλάμε που πρέπει να δείξουμε όλοι όσοι μένουμε σε
πολυκατοικίες και ανεχόμαστε και μας ανέχονται.
Η ανοχή δεν πρέπει να είναι μονόπλευρη. Όσο ανέχεται ο ένας τη φασαρία
του άλλου, θα πρέπει και ο άλλος να ανέχεται την επιθυμία του πρώτου
για ησυχία. Είναι ακριβώς όπως και με το κάπνισμα.
Post by Maganas
Και νομίζω ότι ο κάθε φυσιολογικός άνθρωπος μπορεί να ανεχτεί το
παιχνίδι των παιδιών.
Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο, ούτε και όλα τα παιδιά κάνουν την
ίδια φασαρία. Εμένα για παράδειγμα οι γονείς μου πάντα μου έλεγαν
"Σσσσ!!!" όταν έκανα φασαρία, οπότε έμαθα να μην ουρλιάζω σαν να με
βιάζουν όταν έπαιζα. Αλλά, όπως έλεγε και η γιαγιά μου: "το σκυλάκι
σου και το παιδάκι σου, όπως τα μάθεις [θα γίνουν]".
Stazybο hοrn
2009-06-13 21:19:55 UTC
Permalink
Raw Message
υπαρχουν πλατειες και παιδικες χαρες, και ειδικα στην περιπτωση μου
υπαρχουν 2 σε αποσταση 2 και 5 λεπτων. Ελεος δηλαδη. Η πολυκατοικια
οι πλατείες και οι παιδικές χαρές είναι για τους μετανάστες και τα
φτωχαδάκια. Για τον Έλληνα μάγκα που αγόρασε διαμέρισμα ο ακάλυπτος
είναι αυτό που γουστάρει. Κι ο παιδότοπος πούναι ντουμάνι στον καπνό,
όταν η μαμά πρέπει να πιει καφέ με τις φιλενάδες της, αλλά να μην
μυρίσει και το σπίτι...
--
() ascii ribbon campaign - against html e-mail & vCards
/\ - against proprietary attachments
orck
2009-06-14 05:24:17 UTC
Permalink
Raw Message
ðñïöáíïò äåí å÷åéò ðáéäéá êáé ãéá áõôï ëåò ïôé èåò
å÷åéò ðáåé óå êáìéá ðáéäéêç ÷áñá; äåí å÷åéò äåé åëëçíåò ìåóá; áðï ðïõ
ðñïêõðôåé ôï óõìðåñáóìá ïôé ï åëëçíáò ìáãêáò èåëåé íá êáíåé áõôï ðïõ
ãïõóôáñåé;
ìåñéêåò öïñåò ãéíïìáóôå åìåéò ïé éäéïé ãñáöéêïé ìå ôéò áðïëõôåò êïõâåíôåò
ðïõ îåóôïìéæïõìå
õðáñ÷ïõí ðëáôåéåò êáé ðáéäéêåò ÷áñåò, êáé åéäéêá óôçí ðåñéðôùóç ìïõ
õðáñ÷ïõí 2 óå áðïóôáóç 2 êáé 5 ëåðôùí. Åëåïò äçëáäç. Ç ðïëõêáôïéêéá
ïé ðëáôåßåò êáé ïé ðáéäéêÝò ÷áñÝò åßíáé ãéá ôïõò ìåôáíÜóôåò êáé ôá
öôù÷áäÜêéá. Ãéá ôïí žëëçíá ìÜãêá ðïõ áãüñáóå äéáìÝñéóìá ï áêÜëõðôïò
åßíáé áõôü ðïõ ãïõóôÜñåé. Êé ï ðáéäüôïðïò ðïýíáé íôïõìÜíé óôïí êáðíü,
üôáí ç ìáìÜ ðñÝðåé íá ðéåé êáöÝ ìå ôéò öéëåíÜäåò ôçò, áëëÜ íá ìçí
ìõñßóåé êáé ôï óðßôé...
--
() ascii ribbon campaign - against html e-mail & vCards
/\ - against proprietary attachments
zaicos
2009-06-14 09:02:48 UTC
Permalink
Raw Message
προφανος δεν εχεις παιδια και για αυτο λες οτι θες
den einai aparaithto na exei, h na mhn exei kaneis paidia, eggonia, h
diseggona, wste na ekfrasei apopsh gia toys kanones symbiwshs, opws den
einai aparaithto na kapnizei kaneis gia na ekfrasei apopsh gia thn
apagoreysh ths 1hs Ioylioy, h na pairnei narkwtika gia na ekfrasei
apopsh gia thn xrhsh ths me8adonhs ws ypokatastato, h...
εχεις παει σε καμια παιδικη χαρα; δεν εχεις δει ελληνες μεσα;
e3artatai apo to poy einai h paidikh xara
προκυπτει το συμπερασμα οτι ο ελληνας μαγκας θελει να κανει αυτο που
γουσταρει;
prokyptei abiasta, kai prepei na toy kobetai h fora "en th gennesh ths"
μερικες φορες γινομαστε εμεις οι ιδιοι γραφικοι με τις απολυτες κουβεντες
που ξεστομιζουμε
pragmati file orck, ginosaste ;-)
--
...always on the road...
orck
2009-06-14 16:21:57 UTC
Permalink
Raw Message
óå åõ÷áñéóôïõìå ãéá ôçí ìåãáëç óïõ êáñäéá öéëå æáéêå
áíáöåñïìáé óå ðåñéï÷åò ðïõ ìåíåé êáíïíéêïò êïóìïò êáé ï÷é ðåéñáãìåíïé áðï ôá
ðïëëá ÷ñçìáôá
åêåé ðçãáéíïõí êáé ïé åëëçíåò ôá ðáéäéá ôïõò ìáæé ìå ôá áëâáíáêéá,
ðáêéóôáíáêéá êëð
ðïôå äåí åéäá íá õðáñ÷åé êáíåíá ðñïâëçìá áðï êáíåíáí
ìðïñåé íá åéìáé ðïëõ áéóéïäïîïò êáé íá ìçí âëåðù ðáíôïõ ñáôóéóôåò ãéá
êáôáããåëéá ìðïñåé ôåëéêá íá ìçí åéìáóôå ôïóï óêáôá óáí ëáïò (ïôé åéìáóôå
åéíáé äåäïìåíï, ôï ðïóï ðïëõ óõæçôáìå)
Post by zaicos
Post by orck
ðñïöáíïò äåí å÷åéò ðáéäéá êáé ãéá áõôï ëåò ïôé èåò
den einai aparaithto na exei, h na mhn exei kaneis paidia, eggonia, h
diseggona, wste na ekfrasei apopsh gia toys kanones symbiwshs, opws den
einai aparaithto na kapnizei kaneis gia na ekfrasei apopsh gia thn
apagoreysh ths 1hs Ioylioy, h na pairnei narkwtika gia na ekfrasei apopsh
gia thn xrhsh ths me8adonhs ws ypokatastato, h...
Post by orck
å÷åéò ðáåé óå êáìéá ðáéäéêç ÷áñá; äåí å÷åéò äåé åëëçíåò ìåóá;
e3artatai apo to poy einai h paidikh xara
Post by orck
ðñïêõðôåé ôï óõìðåñáóìá ïôé ï åëëçíáò ìáãêáò èåëåé íá êáíåé áõôï ðïõ
ãïõóôáñåé;
prokyptei abiasta, kai prepei na toy kobetai h fora "en th gennesh ths"
Post by orck
ìåñéêåò öïñåò ãéíïìáóôå åìåéò ïé éäéïé ãñáöéêïé ìå ôéò áðïëõôåò êïõâåíôåò
ðïõ îåóôïìéæïõìå
pragmati file orck, ginosaste ;-)
--
...always on the road...
zaicos
2009-06-14 16:53:19 UTC
Permalink
Raw Message
σε ευχαριστουμε για την μεγαλη σου καρδια φιλε ζαικε
pragmati h megalopsyxia moy einai to ena apo ta dyo pragmata poy me
xarakthrizoyn ws andra! (to allo einai to "profanes" ;-)
μπορει να ειμαι πολυ αισιοδοξος και να μην βλεπω παντου ρατσιστες για
καταγγελια μπορει τελικα να μην ειμαστε τοσο σκατα σαν λαος (οτι ειμαστε
ειναι δεδομενο, το ποσο πολυ συζηταμε)
dhladh, apo thn topo8ethsh, moy esy ayto katalabes ???
--
...always on the road...
Michael
2009-06-14 20:38:23 UTC
Permalink
Raw Message
αναφερομαι σε περιοχες που μενει κανονικος κοσμος και οχι πειραγμενοι απο τα
πολλα χρηματα
εκει πηγαινουν και οι ελληνες τα παιδια τους μαζι με τα αλβανακια,
πακιστανακια κλπ
Όπως για παράδειγμα στην παιδική χαρά του Αγ. Παντελεήμονα.
Maganas
2009-06-14 18:49:12 UTC
Permalink
Raw Message
Post by zaicos
προφανος δεν εχεις παιδια και για αυτο λες οτι θες
den einai aparaithto na exei, h na mhn exei kaneis paidia, eggonia, h
diseggona, wste na ekfrasei apopsh gia toys kanones symbiwshs, opws den
einai aparaithto na kapnizei kaneis gia na ekfrasei apopsh gia thn
apagoreysh ths 1hs Ioylioy, h na pairnei narkwtika gia na ekfrasei
apopsh gia thn xrhsh ths me8adonhs ws ypokatastato, h...
είναι αν θέλει να ξέρει για τι μιλάει και να είναι αντικειμενικός.
G Paleologopoulos
2009-06-13 21:25:12 UTC
Permalink
Raw Message
Kata ti gnwmi mou, prepei na kini8oun dikastika enantion sou, na se diwksoun
kai sto diamerisma sou na baloun 5-6 oikogeneies latremenwn metanastwn wste
na epel8ei isoropia stin panida tis polykatoikias sou.
Ta de aggeloudia tou ka8e koinwnika aprosarmwstou malaka (nai, eimai
pateras) na ta pigainoun syxna stous babouinous twn zwologikwn kipwn gia na
pairnoun paradeigmata.
Ìáëëïí äåí ìðïñåéò íá êáôáëáâåéò ôçí ðåñéðôùóç. Äåí ëåìå ïôé ðáéæïõí êáðïõ
êïíôá. Ìéëáìå ãéá áðïóôáóç 5 ìåôñùí áðï ôï ìðáëêïíé êáé ìéëáìå ãéá 10-16
áôïìá ãïíåéò êáé ðáéäéá. Êáé äåí åéíáé ïôé åéíáé áðëá åîù êáé óõæçôáíå
áëëá ôóéñéæïõí, ðáéæïõí ìðáëá, ðïäçëáôï, êõíçãçôï áêïìá êáé ìåóá óôï
ãêáñáæ ìïõ ðïõ âñéóêåôáé áêñéâùò áðï êáôù. Åëåïò äåí åéìáé êáé êùëïãåñïò,
ïõôå ðáñáëïãïò. Êé åãù óáí ðáéäé åôñå÷á åðáéæá öùíáæá áëëá ðïôå ìåóá óå
ðïëõêáôïéêéá. Áëáíåò äåí âñéóêåéò ðëåïí áëëá õðáñ÷ïõí ðëáôåéåò êáé
ðáéäéêåò ÷áñåò, êáé åéäéêá óôçí ðåñéðôùóç ìïõ õðáñ÷ïõí 2 óå áðïóôáóç 2 êáé
5 ëåðôùí. Åëåïò äçëáäç. Ç ðïëõêáôïéêéá åéíáé 3 åôùí êáé åéìáé ï ðñùôïò ðïõ
ìðçêå ìáëéóôá. Äåí áãïñáóá ôï äéáìåñéóìá ôùñá êáé ðñïóðáèù íá åðéâáëù
îáöíéêá ôçí ôáîç óå êáðïéåò êáêåò óõíçèåéåò. Ôï ëïãéêï æçôáù.
Ãéá íá êáôáëáâåôå áêñéâùò óôï äéðëá êôéñéï õðáñ÷åé åíá êáöåíåéï ðïõ åéíáé
êáèå ìåñá ãåìáôï, ïðùò êáé áðåíáíôé åíáò ãåéôïíáò ìå 2 óêõëéá ðïõ
ãáõãéæïõí óå ïôé êéíåéôáé. Åéëéêñéíá ãéá íá ôïõò áêïõóù ðñåðåé íá
óõãêåíôñùèù.
Maganas
2009-06-14 18:51:06 UTC
Permalink
Raw Message
Post by G Paleologopoulos
Kata ti gnwmi mou, prepei na kini8oun dikastika enantion sou, na se diwksoun
kai sto diamerisma sou na baloun 5-6 oikogeneies latremenwn metanastwn wste
na epel8ei isoropia stin panida tis polykatoikias sou.
Ta de aggeloudia tou ka8e koinwnika aprosarmwstou malaka (nai, eimai
pateras) na ta pigainoun syxna stous babouinous twn zwologikwn kipwn gia na
pairnoun paradeigmata.
τα δικά σου παιδιά να υποθέσω από την ηλικία των 2 χρονών λύνουν
διαφορικές και συζητούν χαμηλόφωνα μόνο για φιλοσοφία.
G Paleologopoulos
2009-06-14 23:04:33 UTC
Permalink
Raw Message
Post by G Paleologopoulos
Kata ti gnwmi mou, prepei na kini8oun dikastika enantion sou, na se
diwksoun kai sto diamerisma sou na baloun 5-6 oikogeneies latremenwn
metanastwn wste na epel8ei isoropia stin panida tis polykatoikias sou.
Ta de aggeloudia tou ka8e koinwnika aprosarmwstou malaka (nai, eimai
pateras) na ta pigainoun syxna stous babouinous twn zwologikwn kipwn gia
na pairnoun paradeigmata.
ôá äéêÜ óïõ ðáéäéÜ íá õðïèÝóù áðü ôçí çëéêßá ôùí 2 ÷ñïíþí ëýíïõí
äéáöïñéêÝò êáé óõæçôïýí ÷áìçëüöùíá ìüíï ãéá öéëïóïößá.
Aaaaasxeto.........
Tespa, ta dika mou pigainan se paidikes xares sta 10 kai 20 lepta apo to
spiti, otan den itan paidiko sta8mo kai nai, san oikogeneia den paragoume
poly ixo.
maganas
2009-06-15 05:00:21 UTC
Permalink
Raw Message
Post by G Paleologopoulos
Aaaaasxeto.........
Tespa, ta dika mou pigainan se paidikes xares sta 10 kai 20 lepta apo to
spiti, otan den itan paidiko sta8mo kai nai, san oikogeneia den paragoume
poly ixo.
το ίδιο μπορεί να ισχυριστεί ο καθένας. Και εγώ το ίδιο μπορώ να πω το
θέμα είναι ο από κάτω τι λέει.
Επίσης το θέμα είναι να έχεις τα αρχίδια να πεις ναι τα δικά μου παιδιά
κάνουν φασαρία.
Αλλά οι περισσότεροι εδώ δεν έχετε τα αρχίδια να παραδεχτείτε το
αυτονόητο. Αποκτήστε αρχίδια και μετά ελάτε να μιλήσουμε.
Post by G Paleologopoulos
Μα γιατί χανεις τα λόγια και την ώρα σου να μιλάς στον Μαγγκανά. Δεν
έχεις
καταλάβει τι είδους "είδος" είναι; Και τι είδους "είδη" αναπαράγει;
το είδος που αναπαράγω είναι υγιές ζωηρό και όχι μαμούχαλο και
κατατονικό και θα μάθει να είναι και ντόμπρο και όχι να κάνει το άσπρο
μαύρο προκειμένου να πείσει ότι έχει δίκιο.

Και επειδή Δημήτρη μου δεν αργεί ο καιρός που θα έχεις αλτσχάιμερ θα
κατουριέσαι πάνω σου και θα ουρλιάζεις στο μπαλκόνι να δούμε τότε τι θα
λένε οι γέιτονες
Maganas
2009-06-14 18:47:21 UTC
Permalink
Raw Message
Μαλλον δεν μπορεις να καταλαβεις την περιπτωση. Δεν λεμε οτι παιζουν καπου κοντα. Μιλαμε για αποσταση 5 μετρων απο το μπαλκονι και μιλαμε για 10-16 ατομα γονεις και παιδια. Και δεν ειναι οτι ειναι απλα εξω και συζητανε αλλα τσιριζουν, παιζουν μπαλα, ποδηλατο, κυνηγητο ακομα και μεσα στο γκαραζ μου που βρισκεται ακριβως απο κατω. Ελεος δεν ειμαι και κωλογερος, ουτε παραλογος. Κι εγω σαν παιδι ετρεχα επαιζα φωναζα αλλα ποτε μεσα σε πολυκατοικια. Αλανες δεν βρισκεις πλεον αλλα υπαρχουν πλατειες και παιδικες χαρες, και ειδικα στην περιπτωση μου υπαρχουν 2 σε αποσταση 2 και 5 λεπτων. Ελεος δηλαδη. Η πολυκατοικια ειναι 3 ετων και ειμαι ο πρωτος που μπηκε μαλιστα. Δεν αγορασα το διαμερισμα τωρα και προσπαθω να επιβαλω ξαφνικα την ταξη σε καποιες κακες συνηθειες. Το λογικο ζηταω.
Για να καταλαβετε ακριβως στο διπλα κτιριο υπαρχει ενα καφενειο που ειναι καθε μερα γεματο, οπως και απεναντι ενας γειτονας με 2 σκυλια που γαυγιζουν σε οτι κινειται. Ειλικρινα για να τους ακουσω πρεπει να συγκεντρωθω.
αυτό είναι προφανές πρόβλημα των γονιών και όχι των παιδιών. Αλλά θα
μπορούσε να είναι ο δρόμος απο κάτω και να είχες πάλι το ίδιο πρόβλημα.
Αλλά δεν μπορείς να απαγορεύσεις στα παιδιά να παίζουν στο δρόμο ακόμα
και αν το απαγορεύει ο νόμος.
Dimitris M
2009-06-14 22:33:43 UTC
Permalink
Raw Message
Ìá ãéáôß ÷áíåéò ôá ëüãéá êáé ôçí þñá óïõ íá ìéëÜò óôïí ÌáããêáíÜ. Äåí Ý÷åéò
êáôáëÜâåé ôé åßäïõò "åßäïò" åßíáé; Êáé ôé åßäïõò "åßäç" áíáðáñÜãåé;
--
Dimitris M ***@ath.forthnet.gr
áöáéñÝóôå ôá äýï ôáö ðñéí ôï ðáðÜêé áðï ôçí äéåýèõíóç
Ìá öõóéêá ôï óðéôé âëåðåé êáé äñïìï. Åêåé ðáéæïõí ðáéäéá, ãáõãéæïõí
óêõëéá, ðåñíáíå áõôïêéíçôá... áëëá äåí õðáñ÷åé ôïóç öáóáñéá. Ïðùò åéðá êáé
ðñéí ðñåðåé íá óõãêåíôñùèù ãéá íá ôïõò áêïõóù Þ áðëá íá âãù óôï ìðáëêïíé.
Óôçí áëëç ðåñéðôùóç åéíáé óáí íá åéíáé óôï äéðëáíï äùìáôéï.
Dimitris M
2009-06-23 09:21:50 UTC
Permalink
Raw Message
Å÷åéò ößëïõò; Ðïëëïýò êáé êáëïýò ößëïõò; Áò óïõ áöéåñþóïõí ôá áðïãåýìáôÜ
ôïõò ãéá Ýíá ìÞíá êáé áò Ýñ÷ïíôáé ðáßæåôå ìðÜóêåô ÊÁÈÅ ÁÐÏÃÅÕÌÁ áðï ôéò 5
áêñéâþò ìÝ÷ñé ôéò 8. Èá êÜíåôå üôé öáóáñßá èÝëåôå, èá öùíÜæåôå êáé èá
ìáëþíåôå. Èá êÜíåôå áêñéâþò üðùò êáé ïé ãåéôüíïé óïõ. Èá åßóáé ãëõêüò êáé
öéëéêüò ìå áõôïýò. Èá ðåéò "âñå ðáéäéÜ, áöïý äåí ìáò áöÞíåôå íá çóõ÷Üóïõìå,
å åßðáìå íá ðáßîïõìå êé åìåßò áöïý äåí ìðïñïýìá íá êÜíïõìå ôßðïôá Üëëï". Áí
ïé ãåéôüíïé èÝëïõí ôá ðáéäéÜ ôïõò íá ðáßæïõí ìáæß óáò, ôüôå ôï ãõñßæåôå êáé
óå ñÜêìðõ.
--
Dimitris M ***@ath.forthnet.gr
áöáéñÝóôå ôá äýï ôáö ðñéí ôï ðáðÜêé áðï ôçí äéåýèõíóç
Ëïéðïí å÷ïõìå êáé ëåìå. Åãéíå åðéêïéíùíéá ìå ôïí äéá÷åéñéóôç ôçò äéðëá
ðïëõêáôïéêéáò 3 öïñåò. Áëëáãç êáìéá. Ìáëéóôá åé÷å ôï èñáóóïò íá ðåé ïôé ôï
êáíåé ãéáôé âáñéåôáé íá ðáåé ôá ðáéäáêéá ôïõ óôçí ðáéäéêç ÷áñá ðïõ åéíáé
äéðëá. Åêáíá óõóôáóç óôçí áóôõíïìéá áëëá ìïõ åéðáíå ïôé åéíáé áóôéêïõ
êùäéêá êáé êáëõôåñá íá ìéëçóù ìå äéêçãïñï. Ï äéêçãïñïò ìïõ åéðå ïôé ôï
èåìá ôïõ èïñõâïõ êáé ôçò åíï÷ëçóçò åéíáé ëåðôï åéäéêá ôéò ùñåò ðïõ äåí
åéíáé êïéíçò çóõ÷éáò êáé äåí èá âãáëù áêñç ìå ôï äéêáóôçñéï. Êáé áí ôï
÷áóù êé ïëáò ôïôå êáçêá. Ï éäéïò ï äéá÷åéñéóôçò áäéáöïñåé ðëåïí äéïôé ï
äéêçãïñïò ôïõ ôïí äéáâåâáéùóå ïôé äåí ìðïñù íá êáíù ôéðïôá äéêáóôéêïò
ïðïôå óõíå÷éæåé ôï âéïëé ôïõ êáé ÷åéñïôåñá.
Ëïéðïí ðéï åéíáé ôï plan B?
Íá âãáëù ç÷åéá óôï ìðáëêïíé äåí èåëù ãéáôé èá åíï÷ëçóù ôïí äéðëá.
Ìðïñù íá êáôáãñáøù ôá ïóá ãéíïíôáé áðï êáôù ìå ìéá êáìåñá ùò áðïäåéêôéêï
óôïé÷åéï?
Óêåöôçêá åðéóçò íá âáëù êáðïéá ëáìðá ðïõ íá âãáæåé ôñåëï öùò êáé íá ôïõò
åíï÷ëåé åêåé ðïõ êáèïíôáé (êáèïíôáé ìïíï êïéôùíôáò ðñïò ôç ìåñéá ìïõ)
Åðéóçò óêåöôçêá íá âáëù êáôé óôéò ëáìðåò äéáäñïìïõ ðïõ å÷ïõìå ãéá ôï âñáäõ
ãéá ôá áõôïêéíçôá ïé ïðïéåò âñéóêïíôáé áêñéâùò åêåé ðïõ êáèïíôáé. Êáôé ðïõ
íá âñùìáåé ìå ôç èåñìïôçôá Þ ìå ôï öùò õðáñ÷åé?
Åëåïò ðïõ å÷ù êáôáíôçóåé.
Öõóéêá éäååò ðïõ èá ìå ïäçãçóïõí óå ðïéíéêá áäéêçìáôá ôçò áðïññçðôù ãéá
ôçí ùñá áëëá äåí ôéò áðïêëåéù.
Êáëçìåñá óå ïëïõò!
Áíôéìåôùðéæù åíá ðñïâëçìá óôçí ðïëõêáôïéêéá êáé èá çèåëá íá ìå âïçèçóåôå.
Ç ðïëõêáôïéêéá áðïôåëåéôáé áðï äõï êôéñéá, óå ó÷çìá à ìå äõï åéóïäïõò.
Ïðùò êáôáëáâáéíåôå ìðñïóôá õðáñ÷åé êïéíï÷ñçóôïò ÷ùñïò áð, ïðïõ ðåñíáíå ïé
êáôïéêïé êáé ôá áõôïêéíçôá ôçò ðïëõêáôïéêéáò. Åðåéäç ï ÷ùñïò áõôïò åéíáé
ó÷åôéêá ìåãáëïò êáé áíïé÷ôïò êáðïéá áðïöáóéóáí íá ôïí êáíïõí ðëáôåéá. Ðéï
óõãêåêñéìåíá åéíáé 4 ïéêïãåíåéåò ðïõ ðëåïí êáèçìåñéíá êáôåâáéíïõí êáôù ìå
ôá ðáéäéá ôïõò êáé ðáéæïõí ìðáëá, êáíïõí ðïäçëáôï êáé ãåíéêùò êáíïõí ïôé
èá åêáíáí êáé óå ìéá ðáéäéêç ÷áñá. Ôõ÷áéíåé íá ìåíù óôïí ðñùôï ïñïöï êáé
ïëá áõôá ãéíïíôáé áðï êáôù áêñéâùò. Êáíïíôáò ðáñáôçñçóç áõôï ðïõ ìïõ
åéðáí åéíáé ïôé åðåéäç äåí åéíáé ùñá êïéíçò çóõ÷éáò ìðïñïõí íá êáíïõí ïôé
èåëïõí. Ï êáíïíéóìïò åéíáé ðïëõ ãåíéêïò êáé áðëá áíáöåñåé ïôé ï êáèå
êïéíï÷ñçóôïò ÷ùñïò ðñåðåé íá åéíáé åëåõèåñïò êáé ïôé äåí ìðïñïõí íá ìðïõí
ðñáãìáôá ðïõ èá êëåéíïõí ôï ÷ùñï.
Ç åñùôçóç ìïõ åéíáé ç åîçò. Õðáñ÷åé êáðïéïò íïìïò-êùäéêáò ðïõ íá ëååé ôé
áðáãïñåõåôáé ìåóá óå ìéá ðïëõêáôïéêéá?
Êïíôåõù íá ôñåëáèù áðï ôçí öáóáñéá. Ïõôå ôçëåïñáóç äåí ìðïñåéò íá äåéò.
Åõ÷áñéóôù ðñïêáôáâïëéêá!
orck
2009-06-23 17:36:46 UTC
Permalink
Raw Message
èá çèåëá íá ìåíù óôçí ðïëõêáôïéêéá óïõ :) :) :)
Post by Dimitris M
Å÷åéò ößëïõò; Ðïëëïýò êáé êáëïýò ößëïõò; Áò óïõ áöéåñþóïõí ôá áðïãåýìáôÜ
ôïõò ãéá Ýíá ìÞíá êáé áò Ýñ÷ïíôáé ðáßæåôå ìðÜóêåô ÊÁÈÅ ÁÐÏÃÅÕÌÁ áðï ôéò 5
áêñéâþò ìÝ÷ñé ôéò 8. Èá êÜíåôå üôé öáóáñßá èÝëåôå, èá öùíÜæåôå êáé èá
ìáëþíåôå. Èá êÜíåôå áêñéâþò üðùò êáé ïé ãåéôüíïé óïõ. Èá åßóáé ãëõêüò êáé
öéëéêüò ìå áõôïýò. Èá ðåéò "âñå ðáéäéÜ, áöïý äåí ìáò áöÞíåôå íá
çóõ÷Üóïõìå, å åßðáìå íá ðáßîïõìå êé åìåßò áöïý äåí ìðïñïýìá íá êÜíïõìå
ôßðïôá Üëëï". Áí ïé ãåéôüíïé èÝëïõí ôá ðáéäéÜ ôïõò íá ðáßæïõí ìáæß óáò,
ôüôå ôï ãõñßæåôå êáé óå ñÜêìðõ.
o***@gmail.com
2013-10-06 23:37:34 UTC
Permalink
Raw Message
Καλημερα σε ολους!
Αντιμετωπιζω ενα προβλημα στην πολυκατοικια και θα ηθελα να με βοηθησετε.
Η πολυκατοικια αποτελειται απο δυο κτιρια, σε σχημα Γ με δυο εισοδους. Οπως καταλαβαινετε μπροστα υπαρχει κοινοχρηστος χωρος απ, οπου περνανε οι κατοικοι και τα αυτοκινητα της πολυκατοικιας. Επειδη ο χωρος αυτος ειναι σχετικα μεγαλος και ανοιχτος καποια αποφασισαν να τον κανουν πλατεια. Πιο συγκεκριμενα ειναι 4 οικογενειες που πλεον καθημερινα κατεβαινουν κατω με τα παιδια τους και παιζουν μπαλα, κανουν ποδηλατο και γενικως κανουν οτι θα εκαναν και σε μια παιδικη χαρα. Τυχαινει να μενω στον πρωτο οροφο και ολα αυτα γινονται απο κατω ακριβως. Κανοντας παρατηρηση αυτο που μου ειπαν ειναι οτι επειδη δεν ειναι ωρα κοινης ησυχιας μπορουν να κανουν οτι θελουν. Ο κανονισμος ειναι πολυ γενικος και απλα αναφερει οτι ο καθε κοινοχρηστος χωρος πρεπει να ειναι ελευθερος και οτι δεν μπορουν να μπουν πραγματα που θα κλεινουν το χωρο.
Η ερωτηση μου ειναι η εξης. Υπαρχει καποιος νομος-κωδικας που να λεει τι απαγορευεται μεσα σε μια πολυκατοικια?
Κοντευω να τρελαθω απο την φασαρια. Ουτε τηλεοραση δεν μπ
Thodoris
2014-07-12 08:50:30 UTC
Permalink
Raw Message
Kalispera,

diladi oi oikogeneiew me ta paidia toys na min kanoun podilato, na
paiksoun kai na perasoyn eyxarista gia na deis esy thleorash!!!!! re
pame kala? otan den einai ora kinis ysixias mporoyn na kanoyn kai
kolotoympew efoson de katastrefoyn tipota!!!

akoys ekei na mh mporeiw na deiw tv!!!

aisxos!!
Καλημερα σε ολους!
Αντιμετωπιζω ενα προβλημα στην πολυκατοικια και θα ηθελα να με βοηθησετε.
Η πολυκατοικια αποτελειται απο δυο κτιρια, σε σχημα Γ με δυο εισοδους.
Οπως καταλαβαινετε μπροστα υπαρχει κοινοχρηστος χωρος απ, οπου περνανε
οι κατοικοι και τα αυτοκινητα της πολυκατοικιας. Επειδη ο χωρος αυτος
ειναι σχετικα μεγαλος και ανοιχτος καποια αποφασισαν να τον κανουν
πλατεια. Πιο συγκεκριμενα ειναι 4 οικογενειες που πλεον καθημερινα
κατεβαινουν κατω με τα παιδια τους και παιζουν μπαλα, κανουν ποδηλατο
και γενικως κανουν οτι θα εκαναν και σε μια παιδικη χαρα. Τυχαινει να
μενω στον πρωτο οροφο και ολα αυτα γινονται απο κατω ακριβως. Κανοντας
παρατηρηση αυτο που μου ειπαν ειναι οτι επειδη δεν ειναι ωρα κοινης
ησυχιας μπορουν να κανουν οτι θελουν. Ο κανονισμος ειναι πολυ γενικος
και απλα αναφερει οτι ο καθε κοινοχρηστος χωρος πρεπει να ειναι
ελευθερος και οτι δεν μπορουν να μπουν πραγματα που θα κλεινουν το χωρο.
Η ερωτηση μου ειναι η εξης. Υπαρχει καποιος νομος-κωδικας που να λεει
τι απαγορευεται μεσα σε μια πολυκατοικια?
Κοντευω να τρελαθω απο την φασαρια. Ουτε τηλεοραση δεν μπορεις να δεις.
Ευχαριστω προκαταβολικα!
Andreas K.
2014-07-15 00:23:27 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Thodoris
Kalispera,
diladi oi oikogeneiew me ta paidia toys na min kanoun podilato, na
paiksoun kai na perasoyn eyxarista gia na deis esy thleorash!!!!! re
pame kala? otan den einai ora kinis ysixias mporoyn na kanoyn kai
kolotoympew efoson de katastrefoyn tipota!!!
akoys ekei na mh mporeiw na deiw tv!!!
aisxos!!
Τη Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2009 10:52:35 π.μ. UTC+3, ο χρήστης cydle
Καλημερα σε ολους!
Αντιμετωπιζω ενα προβλημα στην πολυκατοικια και θα ηθελα να με
βοηθησετε.
Η πολυκατοικια αποτελειται απο δυο κτιρια, σε σχημα Γ με δυο
εισοδους. Οπως καταλαβαινετε μπροστα υπαρχει κοινοχρηστος χωρος απ,
οπου περνανε οι κατοικοι και τα αυτοκινητα της πολυκατοικιας. Επειδη
ο χωρος αυτος ειναι σχετικα μεγαλος και ανοιχτος καποια αποφασισαν να
τον κανουν πλατεια. Πιο συγκεκριμενα ειναι 4 οικογενειες που πλεον
καθημερινα κατεβαινουν κατω με τα παιδια τους και παιζουν μπαλα,
κανουν ποδηλατο και γενικως κανουν οτι θα εκαναν και σε μια παιδικη
χαρα. Τυχαινει να μενω στον πρωτο οροφο και ολα αυτα γινονται απο
κατω ακριβως. Κανοντας παρατηρηση αυτο που μου ειπαν ειναι οτι επειδη
δεν ειναι ωρα κοινης ησυχιας μπορουν να κανουν οτι θελουν. Ο
κανονισμος ειναι πολυ γενικος και απλα αναφερει οτι ο καθε
κοινοχρηστος χωρος πρεπει να ειναι ελευθερος και οτι δεν μπορουν να
μπουν πραγματα που θα κλεινουν το χωρο.
Η ερωτηση μου ειναι η εξης. Υπαρχει καποιος νομος-κωδικας που να λεει
τι απαγορευεται μεσα σε μια πολυκατοικια?
Κοντευω να τρελαθω απο την φασαρια. Ουτε τηλεοραση δεν μπορεις να δεις.
Ευχαριστω προκαταβολικα!
Είσαι πολύ αυστηρός! Μπορεί ο άνθρωπος να βλέπει ποδόσφαιρο και να μην
αντέχει να παίζουν οι άλλοι ποδόσφαιρο. Κι εγώ όταν βλέπω τσόντα δεν
θέλω ν' ακούω τους γείτονες να βγάζουν τα μάτια τους.
Loading...