(too old to reply)
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΦΑΣΑΡΙΑΣ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ
Stazybο hοrn
2009-06-12 07:56:56 UTC
Ευχαριστω προκαταβολικα!
Ομοιοπαθής. Τον πίνουμε απλώς...
--
() ascii ribbon campaign - against html e-mail & vCards
/\ - against proprietary attachments
Stazybο hοrn
2009-06-12 10:14:51 UTC
Κατι θα υπαρχει δεν μπορει.
Σου μιλάω για το εσωτερικό του Γ, που για μας είναι ο ακάλυπτος.

Οι οικογένειες σε αναπαραγωγική ηλικία προς το παρόν, αντί για 4, είναι
8, προσφάτως μπήκε και μπασκέτα, στον τοίχο και τραντάζει όλο το κτίριο,
και οι μεγάλοι αποδεικνύονται χειρότεροι από τα πιτσιρίκια. Κι άντε
αυτοί θα το πάθουν το έμφραγμα και θα το κόψουν. Μωρά και πιτσιρίκια θα
έχει μόνιμα, αφού ο Ηρώδης έκανε μισή δουλειά.

Α, και φυσικά, οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν επαφή με τον
ακάλυπτο, γιατί βλέπουν μπροστά. Τους τρώμε στη μάπα μόνο εμείς που
θέλαμε τα διαμπερή διαμερίσματα...
--
() ascii ribbon campaign - against html e-mail & vCards
/\ - against proprietary attachments
maganas
2009-06-12 11:28:29 UTC
Κατι θα υπαρχει δεν μπορει. Κοινοχρηστος χωρος δεν σημαινει οτι κανεις και οτι θες. Απο τη στιγμη που ειναι πολυκατοικια κανονικα θα επρεπε να θεωρειτε κατι σαν χωρος για μετακινησεις ή για προσωρινη παραμονη... οχι σαν παιδοτοπος. Ο χωρος ειναι και περιφραγμενος και δεν ειναι καμια αλανα που τυχαινει να ειναι μπροστα απο το κτιριο.
Κοντευω να τρελαθω. Ηδη μου ελλειψε ο χειμωνας. χεχε
Κάνε υπομονή όταν τα παιδιά μεγαλώσουν και θα δίνουν πανελλήνιες να
βάζεις τέρμα το στερεοφωνικό να τα ενοχλείς και εσύ.
Σοβαρά τώρα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Η Πάρτους με το μαλακό ή
άνοιξε πόλεμο. Ο πόλεμος έχει πάντα απώλειες.
The Freak
2009-06-12 12:08:51 UTC
Post by maganas
Κάνε υπομονή όταν τα παιδιά μεγαλώσουν και θα δίνουν πανελλήνιες να
giati na perimenei? opote kanoun fasaria, autos na kanei megalyterh
fasaria. proteinw:

sepultura - roots

http://www.youtube.com/watch?v=7Y-DibwjEn0

kai

slayer - seasons in the abyss

http://www.youtube.com/watch?v=HMZWw--_0Pg

na paiksei autous tous diskous back to back kai den adeiasei o akalyptos
(kai h mish geitonia) na mhn me lene freak!!! bebaiws 8elei stereofwniko me
arxidia...
Giannis Gialamas
2009-06-12 13:13:25 UTC
Êáêü ðñÜìá ï ðüëåìïò.

Áí åßíáé íá ðïëåìÞóåéò, êÜíôï óùóôÜ.

ÏèÜíïé÷ôåò ìðáëêïíüðïñôåò.
Ç ðéï öùíáêëïý ãêüìåíá ðïõ Ý÷åéò ãíùñßóåé.
Á÷áëßíùôï óåî.

Áí ãéá ôå÷íéêïýò ëüãïõò (ðáíôñåìÝíïò, Ý÷åéò åóý
ìéêñÜ ðáéäéÜ, äåí ìðïñåßò íá ôçí êÜíåéò íá öùíÜæåé
áñêåôÜ) äåí ìðïñåßò íá õëïðïéÞóåéò áõôü, íá óïõ
óõóôÞóåé ç÷ïóýóôçìá ï Öñéê êáé ðáßîå íôéâéíôé.

¶ìá îáíáäåéò ðáéäÜêé óôïí áêÜëõðôï, êÜíå áíáöïñÜ
óôçí ðñüíïéá ãéá ðáñáìÝëçóç áíçëßêïõ!

ÃéÜííçò
Post by The Freak
Post by The Freak
giati na perimenei? opote kanoun fasaria, autos na kanei
megalyterh
sepultura - roots
http://www.youtube.com/watch?v=7Y-DibwjEn0
kai
slayer - seasons in the abyss
http://www.youtube.com/watch?v=HMZWw--_0Pg
na paiksei autous tous diskous back to back kai den adeiasei o
akalyptos
(kai h mish geitonia) na mhn me lene freak!!! bebaiws 8elei
stereofwniko me
arxidia...
cybermanos
2009-06-12 15:09:41 UTC
Για τον ακάλυπτο χώρο πληρώνεις φόρους. Κοίταξε το λογαριασμό της ΔΕΗ
και τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Δεν μπορεί να απαγορεύεται η
χρήση του ακάλυπτου για σκουπιδότοπος ή γαμιστρώνας και να επιτρέπεται
για παιδότοπος!!! Δεν μπορεί να γίνεται χρήση των χιλιοστών ιδιοκτησίας
σου στον ακάλυπτο (για τα οποία πληρώνεις φόρους) χωρίς την σύμφωνη
γνώμη σου, ούτε και να προσδιορίσουν μια περιοχή του σαν δική σου.

Κάνας Πολιτικός Μηχανικός ρε παιδιά!!!!!
Κατι θα υπαρχει δεν μπορει. Κοινοχρηστος χωρος δεν σημαινει οτι κανεις και οτι θες. Απο τη στιγμη που ειναι πολυκατοικια κανονικα θα επρεπε να θεωρειτε κατι σαν χωρος για μετακινησεις ή για προσωρινη παραμονη... οχι σαν παιδοτοπος. Ο χωρος ειναι και περιφραγμενος και δεν ειναι καμια αλανα που τυχαινει να ειναι μπροστα απο το κτιριο.
Κοντευω να τρελαθω. Ηδη μου ελλειψε ο χειμωνας. χεχε
Post by Stazybο hοrn
Ευχαριστω προκαταβολικα!
Ομοιοπαθής. Τον πίνουμε απλώς...
--
() ascii ribbon campaign - against html e-mail & vCards
/\ - against proprietary attachments
__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 4149 (20090611) __________
The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.com
elpinor
2009-06-12 16:39:42 UTC
Post by cybermanos
Κάνας Πολιτικός Μηχανικός ρε παιδιά!!!!!
αφου ζητας Π.Μ. εγω να μην απαντησω :-)

ας δωσω ομως μερικα hint: κανονισμος πολυκατοικιας, καθορισμος κοινοχρηστου
στο Διαγραμμα Καλυψης, παραγωγη ντεσιμπελ .
--
... είμαι ακόμη εδώ
***@gotenet.gr


__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 4151 (20090612) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

part000.txt - is OK

http://www.eset.com
orck
2009-06-13 05:49:13 UTC
èáíáôïò óôïõò ÐÌ :)
ÊÜíáò Ðïëéôéêüò Ìç÷áíéêüò ñå ðáéäéÜ!!!!!
áöïõ æçôáò Ð.Ì. åãù íá ìçí áðáíôçóù :-)
áò äùóù ïìùò ìåñéêá hint: êáíïíéóìïò ðïëõêáôïéêéáò, êáèïñéóìïò
êïéíï÷ñçóôïõ óôï Äéáãñáììá Êáëõøçò, ðáñáãùãç íôåóéìðåë .
--
... åßìáé áêüìç åäþ
__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus
signature database 4151 (20090612) __________
The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.
part000.txt - is OK
http://www.eset.com
elpinor
2009-06-13 06:30:40 UTC
θανατος στους ΠΜ :)
υπερβάλλεις :-)
Αλλά ΠΜ ζήτησε, εγώ τι φταίω?
--
... είμαι ακόμη εδώ
***@gotenet.gr


__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 4152 (20090612) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

part000.txt - is OK

http://www.eset.com
gPeris
2009-06-13 07:27:52 UTC
Ï ìüíïò ôñüðïò åßíáé íá á÷ñçóôåõôåß ï ÷þñïò ãéá êÜèå åßäïõò ðáéãíßäé. Äåí
ìðïñåß íá ãßíåé óå ìéá ìÝñá áðü ðéèáíÝò áíôéäñÜóåéò áëëÜ âÞìá âÞìá.
ð÷ óå ðåñßïäï áðïõóßáò ôùí ðáéêôþí ìå ôçí ðñüöáóç áñ÷éêÜ êÜðïéáò âëÜâçò âÜëå
Ýíá ìç÷Üíçìá íá óêÜøåé ãéá íá âñåß ôïí óùëÞíá ìå ôçí ,,, äéáññïÞ Þ ôï
êáëþäéü óïõ ðïõ êüðçêå êáé Üöçóå óêÜììá êáé ÷þìáôá óå üëç ôçí ðåñéï÷Þ.
Áí áõôü äåí ìðïñåß íá ãßíåé , ìÞðùò êÜðïéá äåíäñïöýôåõóç Þ ðáñêÜñéóìá
áõôïêéíÞôùí ìðïñåß íá ôïõò åìðïäßóåé.
Áí ôßðïôá áðü ôá ðáñáðÜíù äåí ãßíåôáé ãßíå ï êáêüò ôçò õðüèåóçò áëëÜ óôáèåñÜ
÷ùñßò õðáíá÷ùñÞóåéò ôïõò êñÜæåéò óõíÝ÷åéá ìÝ÷ñé íá äïõí üôé äåí áîßæåé íá
ìáëþíïõí êáé íá ôï ðåñéïñßóïõí Þ ôï óôáìáôÞóïõí.
maganas
2009-06-13 10:12:07 UTC
έχεις παιδιά?
maganas
2009-06-13 10:12:59 UTC
Καλημερα σε ολους!
Αντιμετωπιζω ενα προβλημα στην πολυκατοικια και θα ηθελα να με βοηθησετε.
Η πολυκατοικια αποτελειται απο δυο κτιρια, σε σχημα Γ με δυο εισοδους. Οπως καταλαβαινετε μπροστα υπαρχει κοινοχρηστος χωρος απ, οπου περνανε οι κατοικοι και τα αυτοκινητα της πολυκατοικιας. Επειδη ο χωρος αυτος ειναι σχετικα μεγαλος και ανοιχτος καποια αποφασισαν να τον κανουν πλατεια. Πιο συγκεκριμενα ειναι 4 οικογενειες που πλεον καθημερινα κατεβαινουν κατω με τα παιδια τους και παιζουν μπαλα, κανουν ποδηλατο και γενικως κανουν οτι θα εκαναν και σε μια παιδικη χαρα. Τυχαινει να μενω στον πρωτο οροφο και ολα αυτα γινονται απο κατω ακριβως. Κανοντας παρατηρηση αυτο που μου ειπαν ειναι οτι επειδη δεν ειναι ωρα κοινης ησυχιας μπορουν να κανουν οτι θελουν. Ο κανονισμος ειναι πολυ γενικος και απλα αναφερει οτι ο καθε κοινοχρηστος χωρος πρεπει να ειναι ελευθερος και οτι δεν μπορουν να μπουν πραγματα που θα κλεινουν το χωρο.
Η ερωτηση μου ειναι η εξης. Υπαρχει καποιος νομος-κωδικας που να λεει τι απαγορευεται μεσα σε μια πολυκατοικια?
Κοντευω να τρελαθω απο την φασαρια. Ουτε τηλεοραση δεν μπορεις να δεις.
Ευχαριστω προκαταβολικα!
έχεις παιδιά?
John Rotomano
2009-06-13 12:56:33 UTC
Οχι. Αλλα αν ειχα θα τα πηγαινα σε μια παιδικη χαρα ή σε καμια πλατεια. Οχι κατω απο το σπιτι του αλλου. Σκεψου τωρα εκτος απο τους μεγαλους που μιλανε και ακουγονται 1 χιλ μακρια να εχεις και 6-10 πιτσιρικια να τσιριζουν να παιζουν μπαλα και να κανουν ποδηλατο διπλα απο το αυτοκινητο σου που ειναι σε γκαραζ υποτιθεται και φυσικα ακριβως κατω απο το διαμερισμα σου.
Θα διαφωνήσω μαζί σου,
από τη στιγμή που αγόρασες διαμέρισμα ισόγειο σε ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ, θα πρέπει
να συμβιβαστείς με την ιδέα ότι σε μια ΠΟΛΥ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ υπάρχουν και παιδιά.
Ειδάλλως ας αγόραζες μεζονέτα (στα βόρεια προάστια παρακαλώ και με κήπο).

Ίσως σου φαίνομαι σκληρός. Και εγώ σαν και εσένα σκεφτόμουν, μέχρι που
έγινα γονέας.
Όταν γίνεις κι εσύ θα μας καταλάβεις.
Stazybο hοrn
2009-06-13 13:26:55 UTC
Post by John Rotomano
από τη στιγμή που αγόρασες διαμέρισμα ισόγειο σε ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ, θα πρέπει
να συμβιβαστείς με την ιδέα ότι σε μια ΠΟΛΥ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ υπάρχουν και παιδιά.
Ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λες ΠΡΕΠΕΙ να ισχύει*. Αν αγόραζες
ΜΟΝΟκατοικία, ας έκανες ό,τι γούσταρες και σου επέτρεπε ο νόμος, και
πάλι ως μέλος ενός οικισμού, κι όχι στα γκράβαρα απ' όπου μπορεί να
κατέβηκες...

Από τη στιγμή που είσαι σε ΠΟΛΥκατοικία ό,τι κάνεις θα πρέπει να το
σκέφτεσαι ως συνέπεια επί N φορές, αν όχι εκθετικά εις τη Ν-οστή δύναμη
(όπου Ν το πλήθος των διαμερισμάτων).

Γιατί το να είσαι εσύ ο ξύπνιος ή ο μάγκας που θα κάνει τη φασαρία, ή θα
παρκάρει τα πιτσιρίκια του στον ακάλυπτο για να απολαύσει αυτός την
ησυχία του στο διαμέρισμα από τη μπροστά πλευρά**, θα παρκάρει ένα μέτρο
έξω από το χώρο του στο γκαράζ για να χωρέσουν και 2 μηχανές στη
μοναδική θέση που δικαιούται, θα βγάλει την ψησταριά του, τα λάδια του,
αύριο τα χαλιά του για το καλοκαίρι, και τα παιδικά παιχνίδια και
ποδήλατα στον ακάλυπτο γιατί δεν χωράνε στο σπίτι του, δε δείχνει τίποτε
άλλο από το ότι είσαι ένα ΖΩΟ και μισό που κατέβηκε από τα γκράβαρα να
παραστήσει το κοινωνικό ΟΝ.

Αν 20, 30, 50 ένοικοι της πολυκατοικίας κάνουν το ίδιο, τότε ούτε να
παρκάρει ή να ξεπαρκάρει κανείς ακίνδυνα στο γκαράζ θα είναι δυνατόν, ο
ακάλυπτος θα είναι χαβούζα, και το υγειονομικό θα πρέπει να πιάσει
δουλειά χτες.

Το ό,τι αυτό δεν γίνεται οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι κάποιοι είναι
οι ΜΑΛΑΚΕΣ της υπόθεσης που ανέχονται τους... ξύπνιους.* Κι ακριβώς γι' αυτό σωστά φροντίζει -εν μέρει- ο νόμος. Για παράδειγμα
σου επιμερίζει έξοδα θέρμανσης κι ας είσαι κωλόφαρδος να είσαι σάντουιτς
ανάμεσα σε άλλα διαμερίσματα με λιγότερο σπάγκους ενοίκους, σε βάζει να
πληρώσεις το ίδιο ασανσέρ στον ίδιο όροφο είτε είσαι ο μοναχικός Βούδας,
είτε έχεις κάνει το διαμέρισμά σου κέντρο διερχομένων.


** αν ΔΕΝ ξέρεις τι να κάνεις με τα παιδιά σου εκτός από το να τα
παρκάρεις, ας ΜΗΝ τα έκανες, απλά αναπαράγεις το είδος σου, των
ΑΝΕΥΘΥΝΩΝ αύριο πολιτών*** Προφανώς το δεύτερο πρόσωπο στο οποίο γράφω δεν περιέχει καμία
προσωπική αιχμή. Πώς θα ήταν δυνατόν, άλλωστε για κάποιον που δεν γνωρίζω...
--
() ascii ribbon campaign - against html e-mail & vCards
/\ - against proprietary attachments
Stazybο hοrn
2009-06-13 13:38:18 UTC
Για να το πω και με λιγότερα λόγια:

Μια ΠΟΛΥκατοικία ΔΕΝ είναι άθροιση πολλών ΜΟΝΟκατοικιών.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις -τόσο τα προβλεπόμενα από το νόμο, όσο
και τα άγραφα- από την επιλογή της ΠΟΛΥκατοικίας (δεν έχει σημασία αν η
επιλογή ήταν μονόδρομος ή όχι) είναι τελείως διαφορετικά από τη
μονοκατοικία.

Rule of thumb, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτό που είπα και πριν: προτού
κάνεις κάτι, το οποίο επειδή το κάνεις μόνο εσύ έχει συνέπεια σ, σκέψου
αν το να το κάνουν όλοι, οι n ένοικοι, θα ανεβάσει τη συνέπεια στο σ^n

βέβαια για να σκεφτείς, πρέπει να έχεις και μυαλό...


Και οι ίδιοι κανόνες ισχύουν και για τους οικισμούς μέσα στους οποίους
ζούμε. Και γι' αυτό ακριβώς είναι τα σκατά που είναι.
--
() ascii ribbon campaign - against html e-mail & vCards
/\ - against proprietary attachments
Maganas
2009-06-13 16:11:41 UTC
stazybo cydle σας βρίσκω πολύ γερασμένους.
Έχω και εγώ κάτι κωλόγερους στην πολυκατοικία που βρίζουν τα παιδάκια
που παίζουν έλεος.
Έχετε ξεχάσει φαίνεται πότε είσαστε παιδιά και λέτε ότι μπούρδα σας
κατέβει στο κεφάλι. Τα παιδιά θέλουν χώρο πάει και τελείωσε και θα βγουν
έξω να παίξουν και να κάνουν φασαρία, και δεν έχουν ούτε αυτά πρόβλημα
ούτε οι γονείς τους. Τώρα cydle αφού δεν είσαι πατέρας σε δικαιολογώ,
όπως λέει και κινέζικη παροιμία όποιος είναι έξω από το χορό δεν ξέρει
ούτε τους στίχους του τραγουδιού. Βέβαια άμα κάνεις παιδιά θα αλλάξεις
και θα λες άλλα αλλά εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε.

Stazybo δεν ξέρω αν είσαι πατέρας αλλά αν είσαι δεν μας τα λες καθόλου
καλά. Τα δικά σου παιδιά δεν κάνουν φασαρία? Γύρω από τις παιδικές χαρές
που τα πας δεν μένουν άνθρωποι? Αυτοί μπορούν να ακούν τα παιδιά σου
νομίζεις?
Ζούμε σαν τα ζώα ο ένας πάνω στο άλλον αλλά τουλάχιστον το επιλέξαμε
εμείς, τα παιδιά δεν χρωστάνε τίποτα. Θα είναι ανεύθυνος ο γονιός αν δεν
προσέχει την ώρα κοινής ησυχίας αλλιώς ωτοασπίδες διπλά τζάμια και
aircondition ή τράβα στα προάστια όπως είπε rotomano.
Post by Stazybο hοrn
Μια ΠΟΛΥκατοικία ΔΕΝ είναι άθροιση πολλών ΜΟΝΟκατοικιών.
δεν κατάλαβα τι εννοείς αλλά για το που θα παρκάρει κανείς και που θα
πετάξει τα σκουπίδια υπάρχει νόμος, αλλά δεν υπάρχει κανένας νόμος
ευτυχώς που να απαγορεύει στα παιδιά να παίζουν στον ακάλυπτο σε ώρες
κοινής ανοχής.
Γιατί για ανοχή μιλάμε που πρέπει να δείξουμε όλοι όσοι μένουμε σε
πολυκατοικίες και ανεχόμαστε και μας ανέχονται. Και νομίζω ότι ο κάθε
φυσιολογικός άνθρωπος μπορεί να ανεχτεί το παιχνίδι των παιδιών.

Α και οι παιδικές χαρές δεν είναι τόπος υποχρεωτικής απασχόλησης των
παιδιών, τα παιδιά μπορούν να παίζουν όπου θέλουν ακόμα...
elpinor
2009-06-13 17:55:17 UTC
αλλά δεν υπάρχει κανένας νόμος ευτυχώς που να απαγορεύει στα παιδιά να
παίζουν στον ακάλυπτο
Λαθος
σε ώρες κοινής ανοχής.
και λαθος

Ο νομος απαγορευει ΟΛΕΣ τις ωρες τις ημερας την παραγωγη θορυβου πανω απο
ορισμενα db.
O ΓΟΚ και ο κτιριοδομικος οριζουν σαφως τι επιτρεπεται και τι απαγορευεται
στην pilotis και τον ακαλυπτο μιας πολυκατοικιας.
Ο ακαλυπτος ΔΕΝ ειναι παιδικη χαρα, το διαμερισμα ΔΕΝ ειναι παιδοτοπος.
Και η μονιμη δικαιολογια των γονεων "παιδι ειναι" ΔΕΝ ειναι δικαιολογια.
--
... είμαι ακόμη εδώ
***@gotenet.gr


__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 4152 (20090612) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

part000.txt - is OK

http://www.eset.com
eliasf
2009-06-13 18:17:25 UTC
Post by Maganas
Γιατί για ανοχή μιλάμε που πρέπει να δείξουμε όλοι όσοι μένουμε σε
πολυκατοικίες και ανεχόμαστε και μας ανέχονται.
Η ανοχή δεν πρέπει να είναι μονόπλευρη. Όσο ανέχεται ο ένας τη φασαρία του
άλλου, θα πρέπει και ο άλλος να ανέχεται την επιθυμία του πρώτου για ησυχία.
Είναι ακριβώς όπως και με το κάπνισμα.
Post by Maganas
Και νομίζω ότι ο κάθε φυσιολογικός άνθρωπος μπορεί να ανεχτεί το παιχνίδι
των παιδιών.
Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο, ούτε και όλα τα παιδιά κάνουν την ίδια
φασαρία. Εμένα για παράδειγμα οι γονείς μου πάντα μου έλεγαν "Σσσσ!!!" όταν
έκανα φασαρία, οπότε έμαθα να μην ουρλιάζω σαν να με βιάζουν όταν έπαιζα.
Αλλά, όπως έλεγε και η γιαγιά μου: "το σκυλάκι σου και το παιδάκι σου, όπως
τα μάθεις [θα γίνουν]".
John Rotomano
2009-06-13 18:36:42 UTC
Post by elpinor
Ο νομος απαγορευει ΟΛΕΣ τις ωρες τις ημερας την παραγωγη θορυβου πανω
απο ορισμενα db.
Αυτό ισχύει για τις οχλούσες δραστηριότητες και μόνο, όχι για παιδιά ή
ενήλικες που μιλούν ή παίζουν!
Post by elpinor
O ΓΟΚ και ο κτιριοδομικος οριζουν σαφως τι επιτρεπεται και τι
απαγορευεται στην pilotis και τον ακαλυπτο μιας πολυκατοικιας.
Ο ακαλυπτος ΔΕΝ ειναι παιδικη χαρα, το διαμερισμα ΔΕΝ ειναι παιδοτοπος.
Δεν έχω υπόψη μου κάποια σχετική απαγόρευση για τη χρήση των ακαλύπτων
από ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΟΝΤΑ. Εάν έχεις παρακαλώ να μας αναφέρεις τη σχετική
νομοθεσία. Εντωμεταξύ σου παραθέτω τη νομοθεσία περί κοινής ησυχίας. Σε
ένα φιλελεύθεροι κράτος ο,τιδήποτε δεν απαγορεύεται ρητώς, επιτρέπεται:


==================================================================


ΦΕΚ Β`15/1996 Αριθ. 1023/2/37-ια.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 3
Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας.Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 εδάφ. β`, στ` και 5 του Ν.
1481/1984 (Α` -152) "Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης", όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 15θO/1986 (Α` -
49) και το άρθρο 36 του Ν. 2168/1993 (Α` - 147).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Α.Ν. 445/1θ37 (Α` - 22) "Περί
τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί κινημστογράφων
διατάξεων".

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α` - 137)
"Κυβέρνηση και Κυβερνητικά `Οργανα", όπως προστέθηκε με το άρθρο 27
του Ν. 2081/1992 (Α` - 154).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας όσν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Αποσκοπώντας στην προστασίο της κοινής ησυχίας των πολιτών,
αποφασίζουμε:Αρθρο 1.

`Ωρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίος - Απαγορεύσεις.

1 . Οι ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας καθορίζονται ως
εξής:

α. Κστά τη θερινή περίοδο από 15.00` έως 17.30` και από 23.00` έως
07.00`.

β. Κατά τη χειμερινή περίοδο από 15.30` έως 17.30` και από 22.00` έως
07.30`.

2. Ως θερινή περίοδος, για την εφαρμογή της παρούσας, λογίζεται το
χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου και ως
χειμερινή το χρονικό διάστημα από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου.

3. Κατά τις ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας
απαγορεύονται:

α. Οι εργασίες ή άλλες δραστηριότητες που δημιουργούν θόρυβο. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, που δεν επιδέχονται
αναβολή, με ειδική αιτιολογημένη άδεια του διοικητή του οικείου
Αστυνομικού Τμήματος μπορεί να επιτραπεί η εκτέλεση εργασίας, ιδίως
κοινής ωφέλειας, που προκαλεί θόρυβο.

β. Η λειτουργίο κάθε μουσικού οργάνου ή συσκευής ραδιοφώνου,
μαγνητοφώνου ή τηλεοραση σε υψηλή ένταση, οι φωνασκίες, οι θωρυβώδεις
χοροί και κάθε άλλη θορυβώδης εκδήλωση σε κστοικίες ή άλλους ιδιωτικούς
χώρους.

γ. Τα τραγούδια, οι φωνασκίες, η χρήση μουσικών οργάνων, η
λειτουργία ραδιοφώνων, μαγνητοφώνων και τηλεοράσεων στους δρόμους,
πλστείες και δημόσιους γενικά χώρους κατοικημένων περιοχών, καθώς και
μέσα στα οχήματα μεταφοράς του κοινού.

δ. Τα θορυβώδη παίγνια σε καφενείο, σφαιριστήρια ή άλλα δημόσια
κέντρα, καθώς και οι φωνασκίες και συζητήσεις σε υψηλό τόνο των
θαμώνων των κέντρων αυτών.

ε. Οι θορυβώδεις συζητήσεις και διαπληκτισμοί σε σταθμούς αυτοκινήτων
(λεωφορείων, ΤΑΞΙ, κ.λ.π.), η φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων σε ή από
φορτηγά αυτοκίνητα, που δημιουργεί θόρυβο, καθώς και η θορυβώδης
λειτουργία της μηχανής τροχοφόρου, το οποίο είναι σε στάση.

στ. Η χρήση σειρήνων ή άλλων ηχητικών οργάνων ή συστημάτων ασφαλείας,
χωρις να συντρέχει λόγος έκτακτης ανάγκης, καθώς και η δοκιμαστική
λειτουργία αυτών.


Αρθρο 2.

Γενικές απαγορεύσεις και υποχρεώσεις.

1. Απαγορεύεται καθ` όλες τις ώρες του 24ώρου:

α. Το ποδόσφαιρο και άλλα παιχνίδια στους δρόμους, στις πλατείες και
γενικά στους κοινόχρηστους χώρους που προκαλούν θόρυβο.


"β. Η διαλάληση με τη χρήση μεγαφώνων ή άλλων ηχητικών οργάνων από
μικροπωλητές, εμπόρους και λοιπούς επαγγελματίες ή άλλα πρόσωπα που
ενεργούν για λογαριασμό αυτών των πωλου μένων ειδών, του επαγγέλματος ή
των παρεχομένων υπηρεσιών τους,καθώς και η μετα ίδια μέσα, αναγγελία
από οποιοδήποτε πρόσωπο περί της τελέσεως καλλιτεχνικών, θεατρικών ή
μουσικών παραστάσεων, θεαμάτων και λοιπών παρεμφερών εκδηλώσεων ή
επιδείξεων".

*** Το εδάφιο β` αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 ΑΔ 3Α/1998,
ΦΕΚ Β 761/24.7.1998.

γ. Η διαλάληση από τους διευθυντές και τους υπαλλήλους των
καταστημάτων των πωλουμένων ειδών ή των προσφερομένων υπηρεσιών, με
σκοπό την προσέλκυση πελστών με φωνές και εmκλήσεις. `Οταν διαπράττεται
παράβαση των ανωτέρω από υπαλλήλους, συνυπεύθυνοι είναι και οι
διευθυντές των κσταστημάτων.

2. Οι ιδιοκτήτες ή διευθυντές εργαστασίων, εργαστηρίων, δημοσίων
κέντρων και λοιπών επιχειρήσεων υποχρεούνται όπως, με μηχανικά ή άλλα
πρόσφορα τεχνικά μέσα (ηχομόνωση κ.λ.π.) περιστέλλουν στο ελάχιστο
δυνστό όριο το θόρυβο που προκαλείται από τη λειτουργία αυτών.

Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι ιδιοκτητες οικιών, άταν από τη
λειτουργία των εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού ή άλλων
μηχανημάτων προκαλείται θόρυβος, από τον οποίο διαταράσσεται η ησυχίο
των περιοίκων.

3. Οι κάτοικοι κατοικιδίων ζώων ή πτηνών υποχρεούνται όπως λαμβάνουν
κάθε πρόσφορο μέτρο, ώστε αυτά να μην διαταράσσουν με οποιοδήπστε τρόπο
την ησυχία των περιοίκων.

4. Οι αρμόδιοι για την τοποθέτηση ηλεκτρονικών ηχητικών συστημάτων
ασφαλείας σε ιδιωτικά και δημόσια οικηματα ή αυτοκίνητα υποχρεούνται
να τοποθετούν, ελέγχουν και ρυθμίζουν αυτά σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές τους, ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη λειτουργία τους.


Αρθρο 3.


Απαγορεύσεις σε δημόσια κέντρα.

"1. Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των
άρθρων 37, 38 και 39 της Αιβ 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β` 526),
καθώς και στις αμιγείς αίθουσες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών
παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων, καθώς και
στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων, χωρίς άδεια της αρμόδιας
αρχής. Επίσης στα ανωτέρω καταστήματα απαγορεύονται τα τραγούδια, οι
απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, καθώς, και η χρήση
ραδιοφώνων και τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας
των περιοίκων".

***Η παρ.1,η οποία είχε τροποποιηθεί με την ΑΔ 3Α/1998
(ΦΕΚ Β 761/1998),αντικαταστάθηκε ως άνω με την
υπ`αριθ.1010/12/4-γ/2001
Απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (Β 180)

2. `Αδεια λειτουργίος μουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν
διαταράσσεται η ησυχίο των περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η
διάρκεια, το είδος και ο αριθμός των μουσικών οργάνων, η θέση
τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που καθορίζεται από
την Υγειονομική Υπηρεσία.

3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00` ώρα τη χειμερινή
περίοδο και την 23.00` ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από
αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων
και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω καταικημένους χώ- ρους,
για τα κέντρα που λεττουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00` ώρα
και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00` ώρα,
με την προϋπόθεση ότι δεν δισταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.

4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων
πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε να δημιουργείται
ευχάριστη στμόσφαιρα στο κατάστημα.

5. Η άδεια λειτουργίος μουσικών οργάνων μπορεί να αφαιρείται
προσωρινά με απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, εφ` όσον διαπιστώνεται
παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής.

6. Επιτρέπεται στα καταστήματα πώλησης ειδών μουσικής η λειτουργία
μουσικών οργάνων στο βάθος του καταστήματος και σε χαμηλή ένταση κατά
τις ώρες λειτουργίας αυτών.


Αρθρο 4.

`Ωρες λειτουργίας Κινηματογράφων- Θεάτρων.

1. Απαγορεύεται η λειτουργία των κινηματογρόφων πέραν της 24.00`
ώρας, πλην των πόλεων Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Πάτρας, στις
οποίες μπορούν να λειτουργούν, κατ` ανώτατο όριο, μέ την 00.30` ώρο
κστά τη χειμερινή περίοδο και 00.45` ώρα κατά τη θερινή περίοδο.

2. Οι ώρες λειτουργίας των θεάτρων καθορίζονται από τις διατάξεις του
άρθρου 6 του Α.Ν. 446/1937 (ΦΕΚ Α` - 23) "Περί θεάτρων".

3. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η λειτουργία των μεγαφώνων σε
ένταση μεγαλύτερη από εκείνη που απαιτείται για την εξυπηρέτηση των
θεατών, σε καμία όμως περίπτωση δεν θα διαταράσσεται η κοινή ησυχία.


Αρθρο 5.
Κυρώσεις.

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 6 του Ν. 1481/1984, εφ` όσον από άλλη
διάταξη δεν τιμωρούνται βαρύτερα.


Αρθρο 6.

Καταργούμενες διατάξεις.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται κάθε άλλη Αστυνομική
Διάταξη που ρυθμίζει το ίδιο αντικείμενο.


Αρθρο 7.

Ισχύς.

Η παρούσα ισχύει στην περιοχή αρμοδιότητας Ελληνικής Αστυνομίας από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

(Εγκρίθηκε στις 8.1.1996 από τον Υπουργό Δημ.Τάξης)


Αθήνα, 8 Ιανούαρίου 1995

Ο Αρχηγός

Αντιστράτηγος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
Maganas
2009-06-13 19:01:01 UTC
Post by elpinor
αλλά δεν υπάρχει κανένας νόμος ευτυχώς που να απαγορεύει στα παιδιά να
παίζουν στον ακάλυπτο
Λαθος
λάθος κάνεις εσύ φέρε μου τον νόμο που απαγορεύει σε κοινόχρηστο χώρο
ένα παιδί παίξει Φέρε μου το νόμο τώρα.
Post by elpinor
σε ώρες κοινής ανοχής.
και λαθος
Ο νομος απαγορευει ΟΛΕΣ τις ωρες τις ημερας την παραγωγη θορυβου πανω
απο ορισμενα db.
οπότε όταν χτίζεται μια πολυκατοικία είναι παράνομο?
Η ομόνοια όλη 12:00 το μεσημέρι είναι παράνομη?
Οι προεκλογικές εκστρατείες είναι παράνομες? (νταούλια μέρα μεσημέρι που
να μην μπορείς να σταθείς)
Οι ομιλίες των αρχηγών είναι παράνομες?
Το θέατρο βράχων που τυχαίνει να μένω δίπλα και όταν έχει τα παπαρίων
μας ζαλίζουν τα παπάρια μέχρι τις 3:00 και καθημερινά μέχρι τις 1:30
είναι παράνομο?

Αλλά τα παιδιά μου είναι παράνομα. Ρε δε γαμιέστε εσείς και οι νόμοι σας
(δεν είναι προσωπικό για εσένα το τελευταίο)

Μήπως θα έρθει ο αστυνόμος να μετρήσει πόσα ντεσιμπέλ βγάζει ένα
νεογέννητο όταν έχει κολικό? μη χέσω
Post by elpinor
O ΓΟΚ και ο κτιριοδομικος οριζουν σαφως τι επιτρεπεται και τι
απαγορευεται στην pilotis και τον ακαλυπτο μιας πολυκατοικιας.
βρες μου σε παρακαλώ την παράγραφο που απαγορεύει στα παιδιά να παίζουν
γιατί δεν τον έχω πρόχειρο.
Post by elpinor
Ο ακαλυπτος ΔΕΝ ειναι παιδικη χαρα, το διαμερισμα ΔΕΝ ειναι παιδοτοπος.
Και η μονιμη δικαιολογια των γονεων "παιδι ειναι" ΔΕΝ ειναι δικαιολογια.
από ότι φαίνεται ούτε εσύ έχεις παιδιά οπότε σε παρακαλώ μην κρίνεις τις
δικαιολογίες μας. Εγώ δεν πρόκειται να δώσω ναρκωτικά στα παιδιά μου για
να μην ενοχλούν εσένα ή κάποιον άλλον.

Αυτό που πρέπει να υπάρχει είναι ένας νόμος που να υποχρεώνει τους
κατασκευαστές να φτιάχνουν σωστά τα διαμερίσματα και να μην ακούγομαι
όταν κλάνω και αφού είσαι του χώρου και σε ενοχλεί η φασαρία αγωνίσου
για αυτό.


και επειδή το ζαλίσαμε να τελειώνουμε. Πολλοί νόμοι έχουν φτιαχτεί για
να υπάρχουν. Σε μία πολυκατοικία πρέπει να υπάρχει ανοχή σε κάποια
πράγματα για να μπορέσουν να συμβιώσουν οι άνθρωποι και κανένας νόμος
δεν μπορεί να κάνει κάτι για αυτό παρά μόνο η καλή θέληση. Τα παιδιά θα
παίζουν και θα κάνουν φασαρία και οι νορμαλ γονείς πίστεψε με κάνουν ότι
μπορούν. Ο φίλος λοιπόν cydle καλό είναι μιλήσει στους γονείς και να
ρίξει λίγο νερό στο κρασί του γιατί ότι άλλο και να κάνει θα το μετανιώσει.
Next Page >
Page 1 of 4